Laatste update: 30 september 2020

Algemeen

Zoals vele organisaties heeft ook Sovicos te maken met aanpassingen rondom het volleybal. En hoewel we hopen op een spoedige terugkeer naar een vorige situatie zullen wij ons ook moeten aanpassen naar de regels rondom het “nieuwe normaal”.

Op beide locaties (Steenwijklaan en Zuiderpark) zijn er door de verhuurder al flink wat aanpassingen van kracht aangaande toegang en gebruik, hieronder kun je lezen op welke jij moet letten.

Als eerste geldt dat het meedoen aan trainingen en wedstrijden op eigen risico is. Verder geldt dat het kader waar nodig zal aansturen en vertrouwen wij erop dat deze aansturing zal worden opgevolgd.

Natuurlijk zal zodra er verdere versoepeling van kracht is dit worden aangegeven, maar aangezien dit stuk is geschreven in juli zijn dit de op dit moment bekende regels die van kracht zijn.

Momenteel zijn er in de media vele meningen waaraan wij ons wel of niet moeten houden. Als Sovicos volgen wij hierin de richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en Nevobo, en leggen wij deze regels op aan onze leden en bezoekers. Dit alles om verdere besmetting zo goed mogelijk te voorkomen want niemand wil een tweede lockdown.

Mocht er onduidelijkheid zijn dan kun je altijd iemand van het kader vragen voor meer informatie, of stuur de vraag richting bestuur@sovicos.nl

PS. Hoewel voor sommige onderstaande regels misschien iets te overdadig vinden:

 • Je doet dit niet alleen voor jezelf maar voor alle aanwezigen. Niet iedereen heeft hetzelfde immuunsysteem!
 • Hoe beter we ons aan deze regels houden des te sneller kunnen we deze versoepelen.

Met sportieve groeten,

Bestuur Sovicos

Looproutes, veld- en kleedkamer indeling vrijdag 9 oktober

Voor de spelers:

 • Stappen in geval van Corona positief van jezelf of lid van het gezin:
  • 1 – Blijf thuis!
  • 2 – Informeer de volgende personen:
   • Je team (via email & sms/whatsapp).
   • Je trainer/coach (via email & sms/whatsapp).
   • Het bestuur via email naar bestuur@sovicos.nl.
   • Bovenstaande zal als gevolg hebben dat we als Sovicos de GGD in geval van onderzoek kunnen informeren wie er op de locatie als laatste bij jou in de buurt waren.
 • Toegang tot sportlocatie:
  • Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sportlocatie zodat je bij aankomst alleen nog je zaalschoenen hoeft aan te trekken.
  • Neem je eigen bidon mee.
  • Op zowel de locatie Zuiderpark en Steenwijklaan zijn er routes en instructies aangebracht. Volg deze altijd op!
  • Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst, vertrek en na toiletbezoek.
 • Regels rondom trainingen:
  • De trainer stelt bij elke training vast wie er aanwezig zijn en noteert dat op de presentielijst (zie bijlage 1). Als de trainer afwezig is neemt de aanvoerder deze taak over.
  • De trainer stelt vervolgens vast dat iedereen geen klachten heeft. Iemand kan bijv. last hebben van hooikoorts en dan is het handig dat iedereen dat weet en niet gelijk schrikt zodra men niest. Als de trainer afwezig is neemt de aanvoerder deze taak over.
  • Als er een pauze/rust moment is tijdens het sporten zorg dan voor minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Tijdens het spel hoef je geen 1,5 meter afstand te houden.
  • 5 min voor het einde van elke training is de groep verantwoordelijk dat alle ballen gereinigd aan de volgende groep beschikbaar worden gesteld of na reiniging worden opgeruimd in de opslag.
  • Het veld verlaten naar de kleedkamers/uitgang via de aangegeven routes.
  • Tijdens omkleden en douchen 1,5 meter afstand houden.
 • Regels rondom wedstrijden:
  • Dit seizoen zullen er geen spelersbanken zijn, het Nevobo protocol geeft namelijk aan dat bij gebruik van spelersbanken deze bij elke set wissel gedesinfecteerd moeten worden. Daar zien wij als bestuur op dit moment geen praktische invulling voor.
  • Warming up en inspelen is zoals normaal.
  • Kaartcontrole blijft onderdeel van de wedstrijd. Wel is het advies om dit op ruime afstand (in de hoek van het veld) te doen.
  • Reservespelers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • De manier van wisselen van spelers tijdens wedstrijden blijft zoals het afgelopen seizoenen was.
  • Inspeelballen en scheidsrechtersstoel na wedstrijd/gebruik reinigen (neem dus als team zelf het initiatief om reinigingsmiddelen voor de ballen mee te nemen).
  • Mocht je tegenstander ballen lenen dan deze na afloop van het inspelen reinigen.
  • Geen toegang tot sportveld/spelersbank voor vrienden/ouders die niet op DWF geregistreerd zijn (Dus alleen toegang voor die personen die tijdens de wedstrijd een speel/official functie hebben).
  • Geen luid stemgeluid / yells / liedjes (de scheidsrechter kan na een waarschuwing hierover een sanctie geven).

Voor de trainers/coaches:

 • Stappen in geval van Corona positief van jezelf of lid van het gezin:
  • 1 – Blijf thuis!
  • 2 – Informeer de volgende personen:
   • Je team (via email & sms/whatsapp).
   • Het bestuur via email naar bestuur@sovicos.nl.
   • Bovenstaande zal als gevolg hebben dat we als Sovicos de GGD in geval van onderzoek kunnen informeren wie er op de locatie als laatste bij jou in de buurt waren.
 • Toegang tot sportlocatie:
  • Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sportlocatie zodat je bij aankomst alleen nog je zaalschoenen hoeft aan te trekken.
  • Neem je eigen bidon mee.
  • Op zowel de locatie Zuiderpark en Steenwijklaan zijn er routes en instructies aangebracht. Volg deze altijd op!
  • Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst, vertrek en na toiletbezoek.
 • Regels rondom trainingen:
  • De trainer stelt bij elke training vast wie er aanwezig zijn en noteert dat op de presentielijst (Zie BIJLAGE 1). Deze lijst is nodig voor een eventuele GGD-onderzoek. Als de trainer afwezig is neemt de aanvoerder deze taak over.
  • De trainer stelt vervolgens vast dat iedereen geen klachten heeft. Iemand kan bijv. last hebben van hooikoorts en dan is het handig dat iedereen dat weet en niet gelijk schrikt zodra men niest. Als de trainer afwezig is neemt de aanvoerder deze taak over.
  • Als er een pauze/rust moment is tijdens het sporten zorg dan voor minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Tijdens het spel hoef je geen 1,5 meter afstand te houden.
  • 5 min voor het einde van elke training is de groep verantwoordelijk dat alle ballen gereinigd aan de volgende groep beschikbaar worden gesteld of na reiniging worden opgeruimd in de opslag.
  • Het veld verlaten naar de kleedkamers/uitgang via de aangegeven routes.
  • Tijdens omkleden en douchen 1,5 meter afstand houden.
 • Regels rondom wedstrijden:
  • Dit seizoen zullen er geen spelersbanken zijn, het Nevobo protocol geeft namelijk aan dat bij gebruik van spelersbanken deze bij elke set wissel gedesinfecteerd moeten worden. Daar zien wij als bestuur op dit moment geen praktische invulling voor.
  • Warming up en inspelen is zoals normaal.
  • Kaartcontrole blijft onderdeel van de wedstrijd. Wel is het advies om dit op ruime afstand (in de hoek van het veld) te doen.
  • Reservespelers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • De manier van wisselen van spelers tijdens wedstrijden blijft vooralsnog zoals het afgelopen seizoenen was.
  • Inspeelballen en scheidsrechtersstoel na wedstrijd/gebruik reinigen (neem dus als team zelf het initiatief om reinigingsmiddelen voor de ballen mee te nemen).
  • Geen toegang tot sportveld/spelersbank voor vrienden/ouders die niet op DWF geregistreerd zijn (Dus alleen toegang voor die personen die tijdens de wedstrijd een speel/official functie hebben)
  • Geen luid stemgeluid / yells / liedjes (de scheidsrechter kan na een waarschuwing hierover een sanctie geven).

Voor de bezoekers, ouders en/of verzorgers:

 • Stappen in geval van Corona positief van jezelf of lid van het gezin:
  • 1 – Blijf thuis!
  • 2 – Voor ouders en verzorgers – Informeer de volgende personen:
   • Het team van je kind (via email & sms/whatsapp).
   • De trainer/coach (via email & sms/whatsapp).
   • Het bestuur via email naar bestuur@sovicos.nl.
   • Bovenstaande zal als gevolg hebben dat we als Sovicos de GGD in geval van onderzoek kunnen informeren wie er op de locatie als laatste bij jouw kind in de buurt waren.
 • Toegang tot sportlocatie:
  • Per 29 September zijn bezoekers, toeschouwers en ouders niet meer toegestaan om in de sportfaciliteit te verblijven.

Voor de verenigings-scheidsrechters/tellers:

 • Stappen in geval van Corona positief van jezelf of lid van het gezin:
  • 1 – Blijf thuis!
  • 2 – Informeer de volgende personen:
   • Je team (via email & sms/whatsapp).
   • De trainer/coach (via email & sms/whatsapp).
   • Het bestuur via email naar bestuur@sovicos.nl.
   • Bovenstaande zal als gevolg hebben dat we als Sovicos de GGD in geval van onderzoek kunnen informeren wie er op de locatie als laatste bij jou in de buurt waren.
 • Toegang tot sportlocatie:
  • Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sportlocatie zodat je bij aankomst alleen nog je zaalschoenen hoeft aan te trekken.
  • Neem je eigen fluitje en kaarten mee!
  • Neem een pen mee.
  • Neem je eigen bidon mee.
  • Op zowel de locatie Zuiderpark en Steenwijklaan zijn er routes en instructies aangebracht. Volg deze altijd op!
  • Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst, vertrek en na toiletbezoek.
 • Regels rondom wedstrijden:
  • Warming up en inspelen is zoals normaal.
  • Kaartcontrole blijft onderdeel van de wedstrijd. Wel is het advies om dit op ruime afstand (in de hoek van het veld) te doen.
  • Scheidsrechtersstoel na elke wedstrijd reinigen.
  • Reservespelers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • De manier van wisselen van spelers tijdens wedstrijden blijft vooralsnog zoals het afgelopen seizoenen was. We houden contact met de Nevobo over aangepaste regelgeving.
  • Tellers bij de teltafel vooraf de wedstrijd en na afsluiting DWF via tablet de handen reinigen.
  • Geen toegang tot sportveld voor vrienden/ouders die niet op DWF geregistreerd zijn (Dus alleen toegang voor die personen die tijdens de wedstrijd een speel/official functie hebben).
  • Geen luid stemgeluid / yells / liedjes (de scheidsrechter kan na een waarschuwing hierover een sanctie geven).

Voor de bardiensten (Steenwijklaan):

 • Per 29 September zijn de kantine en tribune gesloten.

Trainingen Steenwijklaan

 • Toegang tot sportlocatie:
  • Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sportlocatie zodat je bij aankomst alleen nog je zaalschoenen hoeft aan te trekken.
  • Neem je eigen bidon mee.
  • Er zijn routes (zie hieronder) en instructies aangebracht. Volg deze altijd op!
  • Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst, vertrek en na toiletbezoek.
  • Zodra je binnenkomt zal bij de entree een indeling hangen waarop vermeld staat op welk veld je gaat trainen.
  • Op de volgende pagina staat de algemene route aangegeven die je geacht wordt te volgen.
  • Mocht je de vroege training volgen (19:00-21:00)
   • Niet eerder dan 10/15 min van tevoren op de locatie aanwezig zijn.
   • Via de aangegeven route de velden betreden. Mocht het druk zijn wacht dan even geduldig totdat de boel weer doorstroomt.
  • Mocht je de late trainingen volgen (21:00-23:00)
   • Niet eerder dan 10/15 min van tevoren op de locatie aanwezig zijn.
   • Wacht totdat de vorige groep het veld verlaat alvorens zelf via de aangegeven route de velden betreden.
  • Aan het einde van de training via de hieronder aangegeven route de velden verlaten en via de kleedkamers waar je kunt omkleden en douchen kun je de locatie weer verlaten.
  • Mocht je vooraf niet de gelegenheid hebben gehad je thuis om te kleden dan kun je gebruik maken van de kleedkamers aan de kant waar je gaat trainen.

Bijlage 1: Voorbeeld presentielijst voor trainers:

Van elke (ass)-trainer die komende seizoen actief is bij Sovicos wordt verwacht dat men een presentielijst gaat bijhouden voor het team waar men training aan geeft.

Deze presentielijst dient de trainer bij elke training in te vullen en zal in geval van een GGD-onderzoek worden gebruikt om alle aanwezigen te achterhalen. Let op dat je hier ook alle gasten/mee-trainers op registreert.

Als er een GGD-onderzoek gekoppeld aan een wedstrijdavond komt zal de informatie uit DWF worden gebruikt.

Hieronder is een voorbeeld voor een presentielijst:

 17-0819-0824-0826-08etc    
Naam trainerAanwezigAfwezig....     
Naam assistentAanwezigAanwezig....     
Naam speler 1AfwezigAanwezig....     
Naam speler 2AanwezigAanwezig....     
..........