De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 8 september 2021 om 19:30 uur in de kantine van Sporthal Steenwijklaan. Hieronder vind je alle informatie en het aanmeldformulier.

Op de agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen Agenda
  3. Mededelingen/binnengekomen stukken
  4. Wijziging Statuten (zie Bijlage 1)
  5. WVTTK/ Rondvraag
  6. Sluiting

Bijlage 1