nr 41 – oktober 2018

Beste Sovicosser,
Het seizoen is inmiddels in volle gang met een aantal nieuwe gezichten, eind september was de jaarlijkse ALV met de bekende terug- en vooruitblik en de uitvoering van de AVG en de modernisering van de website vragen ook  dit jaar aandacht. Meer hierover, en andere onderwerpen die binnen Sovicos spelen,kun je lezen in deze bestuursflits. Aan de orde komen:

 • ALV 27 september 2018
 • Mogelijke beloning voor kaderleden
 • Uitvoering AVG
 • Modernisering website
 • Nieuwe ledenadministrateur
 • Programma Activiteitencommissie
 • Help/hulp!!
 • Jubileum 2020

ALV 27 september 2018

Met ruim 20 aanwezigen was de kleine kantine behoorlijk gevuld tijdens de ALV. Of dat kwam door de aangekondigde benoeming van een lid van verdienste (wie zou dat zijn?) of het voorstel voor een beperkte contributieverhoging zullen we niet weten. Hoe dan ook, een mooie opkomst en een unanieme instemming om Renata Erkelens te benoemen tot lid van verdienste. Na discussie werd ook ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging, waardoor specifieke kaderleden een vergoeding kunnen krijgen voor al het werk dat ze voor de vereniging doen. Mogelijk vormt dit een extra stimulans om bijvoorbeeld deel te nemen aan het bestuur of een andere belangrijke functie te vervullen (zie tevens hieronder). We gaan dit seizoen kijken wat het effect ervan is. De ALV ging daarnaast akkoord met de begroting voor het komende seizoen, de wijziging van het huishoudelijk reglement en met de herbenoeming van enkele bestuursleden. Goed nieuws is verder dat we enkele nieuwe kaderleden hebben kunnen strikken (nog zonder het vooruitzicht van een mogelijke beloning!). Wil je meer weten over de ALV, dan kun je bij de secretaris de notulen opvragen (secretaris@sovicos.nl).

Mogelijke beloning voor kaderleden

Na de besluitvorming door de ALV is voor komend seizoen en op aanvraag een vergoeding beschikbaar voor een aantal kaderleden binnen Sovicos (niet zijnde trainers en/of coaches).
Daar hoef je dus geen gebruik van te maken! In dat geval noteren we jou graag als donateur van de vereniging. De mogelijke bedragen per functie worden hieronder aangegeven, en zo nodig aan het einde van het seizoen door de penningmeester overgemaakt.

 • Bestuursleden: € 200
 • Leden TC en Jeugd TC: € 100
 • Wedstrijdcoördinator: € 100
 • Scheidsrechterscoördinator: € 100
 • Ledenadministrateur: € 100
 • Redactie website: € 100
 • Coördinatie inhuur zaalruimte: € 50
 • Leden Activiteitencommissie: € 50
 • Coördinatie scholentoernooi: € 100
 • Coördinatie basisscholentoernooi: € 50

Uitvoering AVG

De afgelopen maanden zijn enkele stappen gezet ter uitvoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die strengere regelgeving inhoudt op het gebied van de privacy. Oftewel: zorgvuldig(er) omgaan met de persoonsgegevens van de leden. Zo is een aparte privacyverklaring opgesteld die op de website staat, en is het huishoudelijk reglement aangevuld met een bepaling dat alle leden die kennis hebben van persoonsgegevens geheimhouding in acht dienen te nemen. Aan kaderleden zoals bestuursleden, (jeugd)TC en ledenadministratie wordt gevraagd om een uitgebreide geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van het AVG-register waardoor duidelijk wordt wie/waarom/welke gegevens bijhoudt, zowel van de leden als van contacten buiten Sovicos. Via website en bestuursflits houden we jullie zo nodig op de hoogte.

Modernisering website

Parallel aan het voorgaande zijn we bezig met de modernisering van de website,waarbij we gelijk kunnen zorgen dat persoonsgegevens of andere informatie beter beschermd worden.
Begin november zal de redactie op initiatief van de secretaris bijeenkomen om de nieuwe website verder vorm te geven. Zodra de structuur/layout gereed is zullen de gegevens van de huidige website naar de nieuwe worden overgezet en zal de nieuwe website actief worden gemaakt. Zover is het dus nog niet, en tot dat moment zijn we blij dat we nog gebruik kunnen maken van de goede diensten van Peter Sikkes en Johan Barelds die er voor zorgen dat de huidige ICT-infrastructuur blijft functioneren.

Nieuwe ledenadministrateur

Na enkele jaren trouwe dienst heeft Sanne Schoonhoven in verband met haar werk een punt gezet achter haar activiteiten voor de ledenadministratie.Gelukkig hebben we spoedig een vervanger kunnen vinden.

Even kennis maken met de nieuwe persoon van de ledenadministratie.
Mijn naam is Robert Ooijen en ben 30 jaar oud. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als Intensive Care verpleegkundige in een Haags ziekenhuis. Naast volleybal heb ik ook een liefde voor voetbal (wat ik jaren heb gedaan). Na een kort volleybal-introductiejaar bij Heren 5 in 2017, speel ik dit jaar in Heren4 van Sovicos. In mijn nieuwe functie zie ik met enige regelmaat een pasfoto of spelerspas voorbij komen waardoor ik steeds meer gezichten herken binnen onze club; leuk! Samen met het bestuur en (jeugd) TC zal ik zorgen dat de ledenadministratie op orde is en blijft, zodat iedereen onbezorgd en met veelplezier kan blijven trainen en de wedstrijden kan spelen.
Heb je vragen of opmerkingen, spreek me aan of mail me! ledenadmin@sovicos.nl.

Programma Activiteitencommissie

Helaas ging de spelletjesmiddag op 27 oktober niet door wegens te weinig aanmeldingen.
Gelukkig kijken we vol goede moed alweer verder naar het volgende evenement:het eerste themafeest van dit seizoen op vrijdag 23 november,georganiseerd door de mannen van Heren 2 en onze beachvolleyballers! Thema dit keer is “Over de grens”, wat natuurlijk op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. We verwachten jullie dus wederom in de meest creatieve outfits!

Daarnaast vindt op woensdag 28 november weer het basisscholentoernooiplaats, waarvoor we uiteraard weer op zoek zijn naar vrijwilligers om de dag vlot te laten verlopen. Die mail zit als het goed is al in jullie mailbox, dus geef gul en geef je op door te mailen naar scholenvolleybal@sovicos.nl.Daarnaast staan toekomstige succesvolle hits ook weer op de kalender, zoals het kerstdiner en het nieuwjaarstoernooi, maar daarover later meer. 
Blijf in ieder geval op de hoogte via www.sovicos.nl en/of wordt lid van de interne,besloten Facebookgroep “Volleybalvereniging Sovicos Den Haag”.

Help/Hulp!!

Een terugkerende oproep in de bestuursflits. Als je zin hebt om (nog) meer te betekenen voor de vereniging, ideeën daarvoor hebt, vindt dat we kansen laten liggen, graag samen met andere leden aan de slag wilt enz. enz., laat het ons dan weten. Er is genoeg te doen.

Urgent zijn op dit moment de vacatures voor secretaris en bestuurslid jeugdzaken. Lisa is nu interim secretaris, naast haar reguliere taak als bestuurslid verenigingszaken. Jullie snappen ongetwijfeld dat dit wringt, zeker bij een full time baan. En de Jeugd TC doet veel en goed werk, maar mist natuurlijk een klankbord in het bestuur. Interesse in 1 van deze functies?
Geef dan een seintje aan een bestuurslid. Voor meer info kun je ook kijken naar Bestuursflits 40 die op de website staat.

Jubileum 2020

Het is natuurlijk nog niet zo ver, maar toch. Op 1 juni 2020 bestaat Sovicos 70 jaar! Dat heuglijke moment laten we, net als eerdere jubilea, niet geruisloos voorbij gaan. Wil je meewerken aan de organisatie van dit jubileum, neem dan contact op met Rob Strang. Zeker ook leuk als enkele “minder ervaren” Sovicossers meedenken/doen.