Bij Sovicos streven we naar een inclusieve sportomgeving waarin iedereen welkom is en kan deelnemen, ongeacht achtergrond of kenmerken. Diversiteit geeft onze sport rijkdom en passie. In Nederland is discriminatie wettelijk verboden en strafbaar volgens artikel 1 van de Grondwet. Soms lijken vormen van discriminatie in de sport acceptabel, maar het kan door betrokkenen als ongewenst of ongepast worden ervaren.

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van irrelevante kenmerken. In de Nederlandse wet worden 11 discriminatiegronden beschreven, waaronder leeftijd, seksuele gerichtheid, etniciteit, geslacht, handicap of chronische ziekte, en meer.

In de sport, ook bij Sovicos, kan discriminatie sluimeren. Soms is dit onvermijdelijk, zoals bij team- of wedstrijdpoules op basis van geslacht, leeftijd, niveau, of gewicht. Er zijn echter ook situaties waar discriminatie ongewenst is:

  • Het lidmaatschap, wie wel of niet toelaten.
  • Rolstoelgebruikers kunnen niet deelnemen aan de sport.

Daarnaast zien we soms discriminerende situaties, bijvoorbeeld:

  • Kinderen mogen niet sporten bij een club als hun ouders geen vrijwilligerstaken vervullen.
  • Een moslima kan niet deelnemen aan wedstrijden vanwege verplichte kledingvoorschriften.
  • Een jongen met een verstandelijke beperking wordt uitgesloten van een passende categorie.
  • Een transmeisje mag niet sporten bij een meisjesteam en moet zich elders omkleden.
  • Een sporter wil vanwege religieuze redenen niet op vrijdag sporten, maar de competitie is alleen op vrijdag.

Als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon kunnen we discriminatie bespreekbaar maken, een open houding aannemen naar de betrokkene, en actief beleid voeren op diversiteit en inclusief sporten. Op die manier maken we Sovicos nog mooier, voor iedereen!