Organogram

General Board

PresidentJan Soervoorzitter@sovicos.nl
SecretaryMatthijs Schoenmakersecretaris@sovicos.nl
Treasurer
Mark Kroonpenningmeester@sovicos.nl
TC President
Vincent Lugtenburg
tcvoorzitter@sovicos.nl
Club OperationsRob Strangverenigingszaken@sovicos.nl
Youth OperationsLieke Brugginkjeugdzaken@sovicos.nl
V.l.n.r. Vincent, Lieke, Mark, Jan, Rob, Matthijs

Supporting Volunteers

Member AdministrationRental Coördinator
RobertRenata
ledenadmin@sovicos.nlinhuurcoor@sovicos.nl
Match SecretaryReferee Coordinator
(vacancy)
NickyRob
wedstrijdsecretaris@sovicos.nlscheidscoor@sovicos.nl
Editorial BoardSchool Tournaments
Matthijs / Léonie / Milene / RianneGert (vacancy) / Rachel
redactie@sovicos.nlscholenvolleybal@sovicos.nl
Technical CommitteeYouth
Technical Committee
Vincent L. / Vincent S. / Brenda / IrisNatasja / Firoz / Lotte / Yvonne
tc@sovicos.nljeugdtc@sovicos.nl
Activity CommitteeMaterial Committee
Ilse / Anouk M.Firoz / Janneke
ac@sovicos.nlmc@sovicos.nl
MassageBeach Commissie
Rob / LéonieGert / Karen / Floris
massage@sovicos.nlbc@sovicos.nl