maart 2020

CORONAVIRUS EN VOLLEYBAL IN NEDERLAND

(bericht Nevobo-site vorige week)

Met dit bericht willen we meer duidelijkheid geven over het al dan niet doorgaan van de geplande wedstrijden en toernooien in combinatie met het coranavirus (COVID-19-virus).Komend weekend staan er, ondanks de voorjaarsvakantie in een groot deel van Nederland, ruim 1.750 volleybalwedstrijden op het programma.

Op dit moment is er geen reden om maatregelen te treffen of wedstrijden/evenementen af te gelasten. We houden de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laten ons adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Basis hygiëne
We raden sporters en publiek wel aan extra te letten op de basis hygiëne. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

  • Was je handen regelmatig 
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie lees je op de site van het RIVM.

INVENTARISATIE VAN TIPS & TOPS (gericht op de toekomst van Sovicos)

Deze inventarisatie is op de bestuursvergadering van eind februari aan de orde gekomen. Sommige suggesties kunnen naar ons oordeel het beste door een professionele ondersteuner worden uitgevoerd. Wij zetten daar ook nadrukkelijk op in. Andere zaken die we in ieder geval ter hand gaan nemen gaan over een iuntroductieavond nieuwe leden aan het begin van het seizoen. Vooral Karen gaat zich daar in 1e instantie mee bezig houden. Daarnaast zal er ten minste 1 maal een Spelregel café worden georganiseerd die drempelverlagend moet gaan werken voor nieuwe scheidsen, terwijl anderen met iets meer ervaring wat meer zelfvertrouwen kunnen opdoen. Ook wil het bestuur een buddy-systeem opzetten waarbij leden van de vereniging / teamgenoten ondersteuning gaan bieden bij de eerste stappen op het scheidsrechtersgebied.

Ook gaan we door middel van een vertegenwoordigersoverleg teams nauwer contact houden met onze teams buiten het technische zakenoverleg waar de TC voor verantwoordelijk is.

Ook zal er meer aandacht zijn voor de herkenbaarheid van vrijwilligers.

En ten slotte gaan we ons nog meer focussen op het beschrijven van de vrijwilligerstaken met tijdsindicatie waardoor het meer helder wordt welke taken / taakonderdelen hoeveel tijd in beslag nemen.

Een eerste opzet is al gedaan door Firoz, waaruit blijkt dat het takenpakket van de Materiaalcommssie ongeveer 30 uur in totaal aan tijdinvestering vraagt. Met 3 leden ben je dus maximaal 10 uur per jaar kwijt.

Bekijk hier de opzet.

AANVULLING KADER

Al gesignaleerd: Anne-Jose komt het bestuur versterken door het invullen van de functie Bestuurslid Jeugdzaken. Omdat Natasja Kosten is toegetreden tot de Jeugdtc kunnen we de jeugdzaken nog veel beter aanpakken en nieuw beleid ontwikkelen. Beiden van harte welkom. Dit laatste geldt overigens ook voor Janneke Vandeursen, die heeft aangegeven zich wel aan te willen sluiten bij de Materiaalcommissie.

Nu alleen nog een voorzitter of voorzitters en we kunnen in ieder geval weer een tijdje vooruit.

BEVOEGDE TRAINERS

Binnen enkele weken doen Anais, Figen, Firoz en Konrad examen ter afsluiting van hun trainersopleiding. Natuurlijk zijn wij er van overtuigd dat zij met vlag en wimpel gaan slagen. Daarmee kunnen zij onze teams nog beter begeleiden en tot meer succes leiden.