januari 2020

Als waarnemend voorzitter wens ik eenieder een heel gezond, sportief en gelukkig 2020 toe!

Een vereniging kun je onder meer aanmerken als een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid een bepaald doel proberen te verwezenlijken of activiteiten ontwikkelen. Een wezenlijk kenmerk daarbij vind ik zelf de gezamenlijkheid om die doelen te bereiken. Samen moeten we er kortom iets van maken. Daarbij moet wel steeds meer rekening worden gehouden met veranderende omstandigheden en interesses. Basis blijft echter wel de bereidheid van leden om de organisatie in stand te houden.

Ik heb bij mijn aantreden aangegeven dat ik zo’n anderhalf jaar de tijd wil nemen om in het bijzonder de cruciale posten zoals het voorzitterschap, de vertegenwoordiging van de jeugd en de sponsoring concreet vorm te geven. Ik ga er vanuit dat oplossingen zich zullen voordoen, waardoor we weer een tijdje vooruit kunnen. Maar laat duidelijk zijn dat er echt meer handjes beschikbaar moeten zijn omdat de belasting van een aantal vrijwilligers echt veel te hoog is naar mijn mening.

Na deze wat sombere bespiegeling wil ik ook nog hebben over een afscheid. En dan doel ik vanzelfsprekend op dat van Theo Aquarius. De afgelopen jaren heeft hij de club door soms woelige baren geloodst. Uiteraard deed hij dat niet alleen, maar als voorzitter ben je vaak het eindpunt van ingewikkelder zaken die moeten worden opgelost. Theo heeft dat met veel verve gedaan, vind ik. Crisisje  hier, initiatief daar, Theo verzaakte nimmer. Hij is er de man niet naar om daarover op zijn borst te kloppen en elke openlijke waardering hoeft van hem niet. Daarom geen slingers en feesttoeters maar een zeer welgemeend

T H E O     B E D A N K T

V4 vaardigheidstraining

Op zondag 26 januari wordt er een zgn. vaardigheidstraining georganiseerd. Deze training is er voor bedoeld om de vaardigheden van de leden, die succesvol waren met de instaptoets en al ervaring hebben opgedaan met het fluiten van wedstrijden, naar een hoger niveau te tillen. Na het volgen er van mag je ook wedstrijden in de 1e en 2e klasse fluiten. De club heeft erg veel behoefte aan uitbreiding van ons bestand.

De training vindt plaats in de Steenwijklaan en begint om 10.45 uur.

Voor het volgen van deze training zijn er al gericht leden uitgenodigd. Mocht je – per ongeluk – zijn vergeten en toch aanwezig willen zijn, meld het even bij Rob.

S o v i c o s   J u b i l e u m

5 en 6 en 7 juni 2020

42 Enthousiastelingen hebben zich al aangemeld voor ons  komende jubileum. Wij van de organisatie vinden dat natuurlijk een prima aantal, maar….. we zijn nog niet tevreden. Er zijn nog plaatsen te vergeven en die willen we natuurlijk wel opvullen. Maak van je a.s. inschrijving je  beste voornemen voor 2020 en meld je alsnog aan. Deze maand kan het nog!

Meld je hier aan!

Iedere inschrijver krijgt nog in januari een berichtje hoe te betalen naast nog wat meer achtergrondinformatie. We wachten met rode koontjes op jullie actie. Vanaf 3 januari zijn er nog 155 dagen te gaan.

Wij hebben er zin in !!!!!!!!!!!!

Sovicos-bus