december 2019

Arbitrage

Binnenkort vergadert de Bondsraad van de volleybalbond over een aantal zaken. Een van de zaken die aan de orde komt is de Beleidsvisie Arbitrage 2020-2024.

Dit stuk bevat de beleidsvisie van de afgelopen jaren, een evaluatie over de situatie en de genomen maatregelen, maar geeft ook een aanzet tot wijzigingen voor de komende 4 jaar.

Het is natuurlijk altijd interessant om te zien waar het met het volleybal naar toe gaat. Daarom een paar krenten uit de pap.

Uitgangspunt is dat de official de spelleider is. In de begeleidende sfeer gaat daarop steeds meer de nadruk liggen. Dat zal terug te vinden zijn in de invulling van de te geven scheidsrechterscurssusen.

Gestimuleerd zal gaan worden dat jeugdleden ook meer gaan fluiten en dat nevoboleden vanaf 12 jaar verplicht hun spelregelbewijs moeten gaan halen, zoals dat trouwens bij een aantal andere sporten nu al het geval is.

Overwogen wordt ook niet-leden de mogelijkheid te geven om wedstrijden te gaan fluiten.

En – zeer plezierig voor onze club- er zal worden bekeken of er een Engelstalige spelregeltoets kan worden gehanteerd voor niet Nederlandstalige spelers.

Er wordt gedacht aan een competitieopzet in toernooivorm. Er zijn dan minder aangewezen scheidsrechters nodig, terwijl je fluit op de speeldag van je team zelf.

Overwogen wordt een professionele onafhankelijke officialpoule op te zetten waarbij de scheidsen op basis van een 0-uren contract in dienst van de Nevobo zijn.

Er wordt overwogen om het verplicht leveren van een 2e scheidsrechter bij de promotieklasse Heren en de 3e divisie niet langer te laten gelden.

De vraag zal worden beantwoord of het aanwijzen van een scheids in de laagste klasse nog wel nodig is of dat een reservespeler één setje of meer te laten fluiten.

Er zal worden gezocht naar mogelijkheden om de official meer invloed te geven om de door hem/haar te fluiten wedstrijden  en er wordt ten slotte aan gedacht om voor de scheidsrechters fluitend in de regio jaarlijks een verplichte spelregeltoets af te nemen.

Opruimen keuken

Nog even ter herinnering. Bij het afsluiten van de kantine wordt de laatste tijd te weinig aandacht besteed aan het opruimen van de keuken aan het einde van de rit.

Het is niet alleen de bedoeling dat de frituur wordt afgezet, maar het schoonmaken van de randen van frituurbakken (met een servet) hoort daar ook bij. Daarnaast moet de afwasmachine worden geleegd. Dat doe je door de grijze stop omhoog te trekken, het water weg te laten lopen en de stop weer terug te plaatsen. En ten slotte: zet de afwasmachine uit door op de meest rechtse knop te drukken.

Uiteraard loop je nog een aantal andere zaken na zoals : het licht in de koeling uitdoen , het liftje met de lege kratten naar beneden sturen en even legen, de keuken schoon en opgeruimd achterlaten en kijken of de lichten in de grote kantine uit zijn.

Spelregelbewijs

Ik blijf er op hameren. Uiterlijk 2 maanden na de start van je lidmaatschap ben je verplicht het spelregelbewijs te halen.

Schakel je teamleden in als ondersteuning of neem met mij contact.

Rob