Corona ná 28 april

Op dinsdag 21 april zal er door het kabinet weer gecommuniceerd gaan worden over hoe en wat ná 28 april. Ons bestuur wacht deze berichtgeving weer even af en zal daarna de vereniging weer berichten wat er de komende maanden zal gaan gebeuren.