De zaal- en bardienst nader belicht

Het is voor iedereen weer even wennen, een volledig nieuw seizoen waarin we veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. De laatste weken zien we dat niet iedereen de volle aandacht heeft voor de zaal- en bardienst. Daarom hieronder nog even een volledig overzicht van de taken die je met je hele team of barmaatje moet uitvoeren!

Zaaldienst VROEG (start 18:30 uur)

 1. Wees op tijd, dus om 18.30 uur. Als het materiaalhok niet open is, haal je de sleutel op in de kantine. Deze hangt in het kastje onder de muziekinstallatie. Vergeet de sleutel niet terug te brengen!!
 2. Elk team bouwt zijn eigen veld op (palen, teltafels, stoelen, telborden, scheidsrechtersstoelen en brengt het net op hoogte. Daarbij help je als team met zaaldienst bij het opbouwen van de velden bij een jeugdteam.

Als je zaaldienst hebt, hoef je dus niet de velden van andere seniorenteams op te bouwen

 • Het team met zaaldienst hangt het tussennet zo strak mogelijk op.
 • NIEUW: Het team met zaaldienst hangt de 2 Sovicos-vlaggen (te vinden in het materiaalhok) buiten op. Een trap is te vinden in het berghok in de kantine boven

Zaaldienst LAAT

 1. Elk team breekt zijn eigen veld af en ruimt alles op. Je hoeft dus geen andere velden af te bouweb.
 2. Het team met zaaldienst bergt het tussennet op na afloop van alle wedstrijden (ook al is de eigen wedstrijd wellicht veel eerder klaar dan andere wedstrijden, dan zal je dus even moeten wachten).
 3. Het team met zaaldienst is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de zaal inclusief de tribune beneden. Dat betekent dat alle (half)volle flesjes worden weggegooid voorzover ze niet van een speler zijn. Alle schillen, papier en ander afval worden opgeruimd. Vergeten kledingstukken en bidons worden afgegeven aan de bar een daar opgeslagen.
 4. Gastenballen worden opgeborgen in het materiaalhok.
 5. Eventueel achtergebleven tablets worden afgegeven bij de bar.
 6. NIEUW: Het team met zaaldienst bergt de 2 Sovicos-vlaggen op die buiten hangen in het materiaalhok op. Een trap is te vinden in het berghok in de kantine boven.

Omdat naar het oordeel van het bestuur het ophangen van vlaggen boven de toegangsdeur van de hal voor meer bekendheid en een uitnodigender aanblik van de hal vormen, is besloten om bij wijze van experiment het ophangen en opbergen van deze vlaggen toe te wijzen aan de zaaldienst. Over een aantal weken gaan we bekijken of deze benadering een permanent gevolg krijgt.

Bardienst

Ik vraag jullie aandacht voor de volgende barzaken die nu nog niet goed verlopen:

 1. Het bijvullen van de koelingen breng je gedurende je bardienst en zeker aan het einde ervan in de praktijk. Dat betekent dus dat iedere nieuwe barploeg met een vol gevulde koeling aan drank begint.
 2. Probeer bij de samenstelling van je barploeg steeds een meer geroutineerde kracht aan een ‘nieuweling’ te koppelen.
 3. Houd overzicht tijdens je bardienst. Laat niemand buiten de barploeg om op eigen houtje zijn drank- of eetwensen regelen. Anders verlies je het zicht op de uitvoering en afrekening.
 4. Je bent en blijft verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens je bardienst. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je drank kunt weigeren aan iemand waarvan het duidelijk is dat meer drank schenken niet in het voordeel van zijn/ haar welzijn is.
 5. NIEUW: De aangepaste procedure voor het afsluiten vind je aan de binnenkant van het kastje onder de geluidsapparatuur.

Binnenkort verschijnt er een uitgebreider overzicht over de verschillende werkzaamheden voor barploegen.

Rob
Bestuurslid Verenigingszaken