Laatste fase vernieuwing mailsysteem afgerond

De afgelopen weken is er hard gewerkt om het nieuwe mailsysteem, dat via Microsoft Office 365 zal gaan, in te richten. Vandaag kon het nieuwe mailsysteem in gebruik worden genomen, waarmee we volledig kunnen overschakelen van Google Gmail naar Microsoft Outlook.

Met de nieuwe website en het nieuwe mailsysteem voldoet Sovicos aan de nieuwe AVG-wetgeving omtrent het beschermen van persoonsgegevens binnen de EU.

Wij willen alle betrokkenen bij de vernieuwing en de verhuizing (en met name Vincent) bedanken voor hun inzet! Sovicos is klaar voor de toekomst!