Vaardigheidstraining V4 scheidsrechters

Op zondag 26 januari hebben een aantal van onze leden onder de bezielende leiding van Rob een vaardigheidstraining V4 als scheidsrechter gedaan. Deze vaardigheidstraining was noodzakelijk, zodat onze club volgend seizoen voldoende scheidsrechters op niveau kan blijven leveren voor onze hogere teams en om er voor te zorgen dat onze huidige scheidsrechters niet te zwaar belast worden.