Word donateur van Sovicos

donateur2

Wil jij donateur worden van onze club, net zoals een aantal van onze vrijwilligers dit al is door hun vergoeding te doneren? Stuur dan een mail aan penningmeester@sovicos.com.
Het heeft onze voorkeur om de jaarlijkse donatie te incasseren, dus geef in de mail naast het bedrag (minimaal €50), jouw IBAN nummer en naam van de rekeninghouder door.
Als je de donatie zelf wilt overmaken, geef dit dan aan in de mail. Het bedrag kan je overmaken op IBAN nummer NL09INGB0000006454 t.n.v. Sovicos o.v.v. “donatie”.

Wij hopen op jullie steun.