NOTULEN ALV 24 SEPTEMBER 2020 

Aanwezig met kennisgeving 

 1. Rob Strang 
 2. Vincent Lugtenburg 
 3. John Burger 
 4. Matthijs Schoenmaker 
 5. Léonie Burger 
 6. Anne Jose van Doorn 
 7. René Frank 
 8. Gert Storm 
 9. Vincent Sikkes 
 10. Milene van Arendonk 
 11. Theo Aquarius 
 12. Yvonne Nieuwmans 
 13. Jette Bekking 
 14. Nicky Ratsma 
 15. Karen van der Meer 
 16. André Vlaardingerbroek 
 17. Eduard Balentien 
 18. Leandra Dubbink 
 19. Debora Verhoef 
 20. Gaby van de Wal 

Aanwezig zonder kennisgeving 

Later met kennisgeving 

 1. Iwan Banens 

Later zonder kennisgeving 

Afwezig met kennisgeving 

 1. Lotte Versluis (machtigt Karen van der Meer om te stemmen) 
 2. Jord van Duijl (machtigt Matthijs Schoenmaker om te stemmen) 
 3. Firoz Sahangoekhan (machtigt Anne José van Doorn om te stemmen) 
 4. Lisa Sikkes (machtigt Laurien van der Zee om te stemmen) 
 5. Peter de Jonge (machtigt Iwan Banens om te stemmen) 
 6. Dennis Strang 

Afwezig zonder kennisgeving (wel aangemeld) 

 1. Stijn van Bezouwen 
 2. Natasja Kosten 
 3. Laurien van der Zee 
 4. Ledia Miksic 
 1. Opening 

Rob opent de ALV op 19:36 uur: bijzondere situatie, voordeel dat we mét publiek mogen volleyballen, wij volgen protocol van NOC*NSF, RIVM, Nevobo en Gemeente Den Haag, beneden geen publiek, journalist van Trouw gisteren aanwezig geweest, bezig met verhaal hoe verenigingen omgaan met nieuwe regels, hoe komt hij bij ons terecht? Op de site gekeken en daar stond: sovicos gezelligste vereniging van Den Haag, werk van redactie zeer professioneel en prettig ervaring, applaus! Firoz en Vincent hebben bergen werk verzet om het volleyballen mogelijk te maken, applaus! Iwan is geslaagd voor de VT3 opleiding, Yvonne, Iris, Nicky, Vincent S, Andre, Vincent L,  

 1. Vastellen agenda 

Geen toevoegingen 

 1. Mededelingen/ingekomen stukken 
 • Verslag Kascontrolecommissie 
 1. Verslag ALV dd 26 september 2019 

Leonie: is de Hall of Fame al teruggevonden? 

Rob: Nee, gaan we naar kijken 

 1. Sovicos Jaarverslag 2019-2020 

Theo: Heeft Heren 3 op tijd opgezegd? Hoe staat de situatie daaromtrent? 

Rob: ja hebben op tijd opgezegd, ze spelen niet meer bij ons, zijn naar Kalinko 

 1. Financieel overzicht 2019-2020 

Begroting is ernstig positief uitgevallen, dankzij veel donaties,  

Gert: de zaalhuur is lager dan begroot? 

Rob: ja, we hebben risico genomen het zuiderpark formeel op te zeggen, normaal heb je een contract, voor maanden maart, april en mei moest betaald worden, regeling is gekomen, krijgen 900 euro terug, bij hkv hebben we vanaf half maart niks meer hoeven te betalen, wel afspraak om dit seizoen meer in te huren om hkv ‘terug te betalen’, extra activiteiten zijn niet onze core business, niet volleybal-gerelateerde activiteiten zijn niet toegestaan, haagse korfbaldagen gaan niet door, enorme onkostenpost voor hkv, vrijgekomen vrijdagen inhuren voor? 

Yvonne: misschien leuk voor starters om een toernooi te spelen 

Gert: er zullen ook leden zijn die geld terug willen als ze niet kunnen spelen 

Rob: kun je dan nog wel lid van een volleybalvereniging zijn? Belangrijk om te weten: Nevobo gaat zo om met corona: helft gespeeld? Eindstand voor nieuwe seizoen, minder dan helft gespeeld? Opnieuw beginnen.  

Rob: John, hartelijk bedankt! 

 1. Verslag kascontrolecommissie 

Huidig systeem van boekhouding is niet meer rendabel (Excel) 

Leonie: systeem werkt wel, maar door veel veranderingen in de verenigingen bijna niet werkbaar 

Er moet worden gezocht naar een nieuw programma dat makkelijker werkt, minder tijd kost en  

Rene: op het moment dat John wegvalt, wordt het een lastig verhaal om het over te dragen 

Rob: overname moet aantrekkelijk zijn 

Leonie: gaat met name om de boekhouding, contributies staat los 

Yvonne: is er contact met andere verenigingen? 

Rob: gaan we onderzoeken, hopen dat andere leden de schouders eronder willen zetten, insteek is om iemand te vinden die de taak krijgt die nieuwe programma in te richten (tijdelijk) 

 1. Verzoek decharge bestuur 

Akkoord 

 1. Bestuursverkiezing en benoeming 
 • Karen is vorig jaar al benoemd 
 • Verkiesbaar: Rob Strang (wnd. Voorzitter) 
 • Maura is aftredend, Matthijs is verkiesbaar (secretaris) 
 • Aftredend en verkiesbaar (maar wel opvolgbaar): John Burger (penningmeester) 
 • Aftredend en benoembaar: Vincent Lugtenburg (tc-voorzitter) 
 • Benoemen: Anne-José van Doorn (jeugdzaken) 
 • Potentiële kandidaat voor voorzitter heeft zich gemeld, zal binnen bestuur worden besproken, Rob is een gelukkig mens 
 • Nieuwe scheidsrechters coördinator gezocht 
 1. Pauze om 20:02 uur 

Einde pauze om 20:22 uur 

 1. Vaststellen contributies, korting voor betaling via incasso en boetes 

Rob: geen verhogingen doorgevoerd, in januari mogelijk anders 

Bij deze vastgesteld 

 1. Begroting 

Iwan: is er een scenario uitgewerkt, mocht de competitie gestopt worden? 

Rob: wat betreft competitie al bekend, qua kosten, nee 

Iwan: bij de gemeente kan je 2 weken van tevoren ruimte teruggeven, misschien scenario B maken mocht er iets gebeuren qua terugbetalingen aan leden 

Rob: zowel als je terugbetaald of niet terugbetaald, als er geen nieuwe leden bijkomen ligt de vereniging op zijn gat 

Iwan: leden hebben misschien wel de verwachting om de helft terug te krijgen en de pijn te verzachten 

Rob: mogelijkheden gaan we onderzoeken 

John: vooral de Nevobo drukt aardig op de begroting, zaalhuur valt wel mee 

Gert: aan de andere kant, vanwege corona kunnen dingen gewoon anders gaan dan gepland 

Rob: iedereen heeft hoop dat alles door blijft gaan, kunnen geen consequenties inschatten, bij lockdown is het voor iedereen een probleem 

Theo: Hoe reel zijn de sponsorbedragen?  

Rob: dit is de vaste kern, in januari komt een tussenbericht welke tegenslagen we hebben gehad, zoals het nu gaat, gaat het de goeie kant op qua financiën 

Nicky: vorig seizoen is ook meegevallen toch? 

Rob: uiteindelijk wel door minder zaalhuur en veel donaties, bestuur heeft recht om vergoedingen voor trainers te verlagen als overheid zegt dat we niet mogen volleyballen 

Iwan: vanuit Nevobo geen teruggave mogelijk? 

John: nee 

Begroting is akkoord 

 1. Benoeming commissies 

Mini coördinator wordt Firoz 

Technische Commissie: Laurien neemt Jan over 

Jeugdcommissie: Lotte Versluis neemt Matthijs over 

Jubileumcommissie bestaat niet meer 

Redactie: Lisanne Pool versterkt de Redactie 

AC: kan nieuwe leden gebruiken, aangezien er geen activiteiten zijn (mag niks van HKV), Willemijn is gestopt, Leandra heeft aangegeven graag meer mensen erbij te willen 

Commissie van Beroep: Renata, Theo neemt Rob over 

 1. Jeugdplan 2020 

Theo: compliment, ouders meer betrekken, is wel de ambitie, zou die slag zeker maken 

Anne Jose: we hebben 1x in de zoveel tijd een ouderbijeenkomst waarin wij ouders betrekken bij besluitvorming en feedback 

Vastgesteld 

 1. Communicatieplan 2.0 

Vastgesteld 

 1. Actuele ontwikkeling 

Rob: erin geslaagd het zitvolleybal een structurele plek te geven in de zaal, zoekt nog meer leden, gaan proberen de groep levensvatbaar te maken voor de toekomst 

Yvonne: via website heeft iemand uit Schiedam ons gevonden, zijn nu met 5/6, nog erg krap, weleens wat oefenwedstrijden gespeeld 

Iwan: op website kijkt ook niet iedereen, misschien meer intern bekend maken? 

Yvonne: gunstige trainingstijd nu, was eerst te vroeg 

Rob: kun je aangeven wanneer je nu precies traint en wanneer 

Yvonne: ik ga een lijstje maken, ik ben contactpersoon in de regio, via Nevobo contact 

Rob: probeer maar uit te bouwen komend seizoen 

Rob: we zijn ook dit jaar weer begonnen nieuwe leden wegwijs te maken, Karen, Lotte en Matthijs hebben 15/16 mensen bijgepraat 

Leonie: misschien idee om nog een keer te organiseren vanwege veel nieuwe leden, zien Matthijs en Karen wel zitten, gaan ze mee aan de slag 

Rob: kader truien zijn besteld om als kader meer zichtbaar te zijn waar iedereen terecht kan met vragen, bestuursleden dragen dit op vrijdagavonden, 

Rob: maak de ballen zichtbaarder: systeem bedacht met kleuren en naamgeving met teams, is al doorgevoerd, nog geen reden om laks om te gaan met ballentassen 

Yvonne: is het zo dat je als uitspelend team geen ballen mee hoeft te nemen? 

Vincent: Nee, ieder team moet de eigen ballen meenemen en schoonmaken na gebruik 

Rob: teams moeten ook de stoelen van de scheidsrechter schoonmaken en teltafel 

Vincent: we zijn gestopt met de kleine spuitbussen, overgeschakeld naar blue wonder, schoonmaken netten en palen is teruggetrokken 

Rob: denkbeeld Nevobo hoe om te gaan met competitie opzet, mogelijkheid om zijinstroom te doen, teams die hoger willen spelen kunnen dit aangeven, nieuw team? Voor 1 april aangeven, ook spelers, gradatie in ranking op basis van niveau afgelopen 3 seizoenen, 3e divisie 1 plaats voor zijinstroom, Snap het allemaal niet helemaal 

Jette: wat is het idee erachter? 

Rob: voor ons is 1 april geen goede datum, die is meer gericht op nieuwe teams die zich kunnen plaatsen via p/d  

Nicky: al goedgekeurd? 

Rob: Ja 

Iwan: vanaf dit seizoen? 

Rob: Ja 

Rob: werkgroep gekomen vanuit alle regio’s om jeugd de kans te geven zo hoog mogelijk in te schrijven; vrije inschrijving voor 1e klasse en lager, dit idee wordt gelanceerd, maar normering en kaders worden niet aangegeven 

Vincent: in theorie een vervlakking van 3e divisie en lager in 3 niveaus: hoog, midden, laag, zonder bondsscheidsrechters, misschien nog in hoog 

Rob: komt erop neer dat verenigingen met talentvolle jeugd een jeugdteam in de seniorenklasse te laten spelen 

Vincent S: wat is dan de eerste klasse als je straks 60 teams hebt? 

Vincent L: kampioensschaal stelt niks voor, waarde ontbreekt, alleen nog maar ‘campingvolleybal’ 

Jette: hoe kan je dan promoveren? 

Rob: p/d blijft wel bestaan, probleem is dat de feedback erg snel moet zijn ingeleverd voor zo’n ingrijpend voorstel, ook de timing is erg slecht 

Iwan: ben ik met je eens, is toernooi-vorm niet juist een idee omdat mensen zich misschien niet willen committeren aan een heel seizoen van 22 wedstrijden 

Rob: bond kan nu geen p/d regeling maken daarom moet het snel, zou eigenlijk een jaar uitgesteld moeten worden, is iedereen het mee eens 

 1. WTTK/Rondvraag 

Andre: gebeurt er nog wat met het lustrum 

Rob: nee, heeft op dit moment geen enkele zin, coronasituatie maakt het onmogelijk 

Leandra: stel dat Heren 1 promoveert en er moeten meer scheidsrechters komen; hoe reeel is het om deze ambitie te handhaven en scheidrechters te regelen in het belang van de vereniging?  

Rob: we hebben altijd gezegd, wij gaan niet promotie stimuleren maar zijn er ook niet tegen, in 3e divisie zijn 24 uitfluitpunten nodig, oplossing wordt aan heren 1 gevraagd om hier mensen voor te regelen, als dit niet lukt, dan heren 1 toch terug laten zetten, maar gaan niet op voorhand zeggen dat ze niet mogen promoveren 

Yvonne: nog 2 activiteiten die niet zijn doorgegaan, special olympics gaat als het goed is in juni plaatsvinden, invictus games ook in juni, staat nu op een laag pitje 

Rob: zullen we tegen die tijd weer naar kijken qua vrijwilligers 

 1. Afsluiting 

Rob sluit af om 21:09 uur