Bij Sovicos koesteren we het principe van samen spelen en van elkaar leren. Pesten hoort niet thuis in onze sportgemeenschap. Het omvat alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel of herhalend karakter, waarbij één of meerdere personen trachten fysieke, verbale of psychologische schade toe te brengen aan een ander, die zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan zowel duidelijk als subtiel zijn, van buitensluiting tot belediging.

Online pesten, zoals op sociale media, is een relatief nieuwe vorm. Het uitsluiten van WhatsApp-groepen of het ontvangen van ongewenst seksueel getinte foto’s zijn schrijnende voorbeelden. Groepsdynamiek binnen teams speelt vaak een rol, en daarom is het essentieel dat trainers de pedagogische vaardigheden bezitten om dit gedrag te herkennen.

Pesten, discriminatie, of belediging wordt bedreigend wanneer het de ander angstig maakt en een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. Bedreiging hoeft echter niet altijd vooraf te gaan aan systematisch pesten, discriminatie, of belediging. Hoewel pesten niet strafbaar is volgens de Nederlandse wet, geldt dit wel voor bedreiging. In het sporttuchtrecht zijn er soms mogelijkheden om pesten wel te bestraffen.

Bij vermoedens van pestgedrag bij Sovicos is het cruciaal om direct en adequaat te handelen. Elke pestsituatie is uniek en vereist een specifieke aanpak waar wij als vereniging serieus mee omgaan. Samen streven we naar een sportomgeving vrij van pesten.