Bij Sovicos geloven we in een sportomgeving vrij van intimidatie en machtsmisbruik. Laten we samen werken aan een cultuur waar respect en veiligheid centraal staan.

Machtsdynamiek Binnen Sovicos

Binnen onze vereniging is macht soms noodzakelijk, zoals een coach die het team leidt. Helaas kan macht ook verkeerd worden gebruikt, bijvoorbeeld door een trainer die zijn eigen belangen vooropstelt. In zulke gevallen spreken we van machtsmisbruik en dit wordt bij Sovicos NIET geaccepteerd.

Intimidatie: Gevolgen van Angst

Intimidatie, het beïnvloeden van gedrag door angst, komt voor wanneer iemand met macht deze richting geeft aan iemand met minder macht. Denk aan een trainer die beslist over opstellingen of een bestuurslid dat het contract van een coach bepaalt. Ook dit accepteren we NIET bij Sovicos.

Machtsongelijkheid en Sport

Machtsongelijkheid in de sport is een realiteit, maar het hoeft geen probleem te zijn. Herkenning van deze dynamiek is cruciaal om het te begrijpen en aan te pakken. Hier zijn enkele situaties om over na te denken:

  • Een trainer zegt tegen een sporter: “Als je dit niet doet, zal ik je niet meer opstellen.”
  • Sporters worden in hun ondergoed gewogen voor een wedstrijd, omdat de trainer denkt dat dit minder weegt.
  • Een trainer heeft de sleutel van de kamer van een sporter tijdens een trainingskamp.
  • Een trainer stimuleert het gebruik van pillen voor betere prestaties.

Voorkomen: Bewustwording en Dialoog

Macht is situatiegebonden en kan verschillende vormen aannemen. Bewustwording van jouw rol en het bespreken van deze onderwerpen in het team en de vereniging zijn essentieel.

Rol van Sporters, Trainers en Bestuurders bij Sovicos

  • Sporters, respecteer elkaar en speel eerlijk.
  • Trainers, wees je bewust van je invloed en gebruik deze verantwoordelijk.
  • Bestuurders, begrijp je macht en gebruik deze met zorg.

Verenigingsbeleid tegen Machtsmisbruik

Als vereniging is bewustwording de sleutel tot preventie. We ondersteunen trainers en maken het onderwerp bespreekbaar. Wil je hierover spreken? Mail het bestuur of neem contact op met een vertrouwenspersoon via vcp1@sovicos.nl of vcp2@sovicos.nl.

Sportbond en Preventie

Sportbonden kunnen met regelgeving en educatie verenigingen ondersteunen. Bij Sovicos moedigen we dialoog aan. Gaat er iets mis? Praat erover met een van onze vertrouwenscontactpersonen. We staan samen sterk tegen intimidatie en machtsmisbruik.