In de afgelopen jaren heeft de sportgemeenschap aanzienlijke inspanningen geleverd om seksuele intimidatie en machtsmisbruik te voorkomen. Naar aanleiding van ernstige meldingen is er uitgebreid onderzoek gedaan naar misstanden in de sport, wat heeft geleid tot aanpassingen in het sporttuchtrecht. Verjaring is vervallen, er is een meldplicht ingevoerd, en meldingen worden nu beter gerapporteerd en opgevolgd, met regelmatige media-aandacht. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en in te grijpen als het misgaat.

Iedereen heeft het recht om nee te zeggen als het gedrag van een ander onprettig aanvoelt, ongeacht of het een volwassene, medesporter, of coach betreft. Praat erover met het bestuur, de train(st)er, of de Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Seksuele intimidatie omvat elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag met een seksuele lading, met als doel of gevolg het aantasten van iemands waardigheid. Incidenten variëren van verbale intimidatie tot ernstiger vormen als aanranding en verkrachting, en zelfs online pesten. Helaas komen misdragingen in de sport vaak voor, niet alleen tussen coach en sporter maar ook tussen sporters onderling. Sporters kunnen kwetsbaarder worden, vooral op hogere niveaus, als topsporter, met beperkingen, of afhankelijk van één persoon voor hun carrière.

Het objectief onderzoeken van meldingen en signalen bij seksuele incidenten is van groot belang. NOC*NSF benadrukt de meldplicht voor bestuurders en begeleiders om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan de eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport. Het afhandelen van een melding vereist vaardigheid en kennis van tuchtrechtprocessen, inclusief hoor- en wederhoor. Communicatie en omgang met geruchten vragen ook om tact. Bespreek het incident met ons om de juiste stappen te zetten. Bij aanranding of verkrachting verwijzen we je direct naar de politie en het Centrum Seksueel Geweld, met de eerste zorg voor de veiligheid en medische begeleiding van het slachtoffer.

Samen tegen Grensoverschrijdend Gedrag.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590.