No Picture

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op donderdagavond 28 september staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Hoe is Sovicos financieel uit afgelopen seizoen gekomen? Hoe ziet de begroting er volgend jaar uit? Wie stellen zich verkiesbaar en welke mooie nieuwe plannen liggen