Bij Sovicos zijn de technische zaken onderverdeeld in een technische commissie voor senioren (TC) en een commissie voor jeugd (JeugdTC). Hieronder kan men lezen wat het tc beleid omvat en wat hiervan het gevolg voor de teamindeling is.

Senioren – TC

De organisatie van de senioren team is vanuit het bestuur belegd bij de technische commissie. Namens de technische commissie is de voorzitter van de technische commissie als bestuurslid tijdens de bestuurvergaderingen aanwezig om de keuzes door de commissie toe te lichten.

TC Beleidsplan – bijgewerkt t/m 2021

Status van het beleidsplan

Het beleidsplan biedt voor de Technische Commissie (en het bestuur van Sovicos) een leidraad voor de invulling en uitvoering van het technisch beleid. In voorkomende gevallen is een nadere afweging noodzakelijk, waarbij zorgvuldig de belangen van alle leden, teams en de vereniging zullen worden betrokken.

Uitgangspunten

Iedereen die wil volleyballen is bij Sovicos welkom, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof of achtergrond. Sovicos heeft een opbouw van teams die leden op hun eigen passende (haalbaar, maar uitdagend) niveau laat trainen en spelen.

Ambities

 • Qua niveau spelen de hoogste heren- en damesteams minimaal promotieklasse en bij voorkeur regiodivisie.
 • Om de aansluiting tussen 1e en 2e teams in principe niet meer dan 1 niveau te laten zijn. Bij de overige teams is het verschil maximaal 2 niveaus.
 • Sovicos wil de komende jaren de jeugdtak verder versterken en hen de kans bieden door te groeien naar de senioren.
 • Stimuleren van verjonging en vergroting van de vereniging door het aantrekken van studenten en expats.
 • Stimuleren van behoud van huidige leden.
 • Naast trainende recreanten, wil Sovicos ook graag één of meer teams van competitie spelende recreanten vormen.

Wat doet de TC

 • Verzorgt de indeling van spelers en dus samenstelling van teams op basis van niveau. In ieder geval bij de prestatieteams worden  hierbij de trainers betrokken.
 • Gedurende het seizoen monitoren en sturen per team op basis van prestatie en samenstelling.
 • Bieden van technisch kader per team, zoals trainer, coach, trainingstijd en veld, materiaal.
 • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de trainingen.

Volgens welk beleid

Streven naar minimaal 12 senioren competitie teams ombestaansrecht als vereniging te houden, met een evenwichtige afstemming van dames- en herenteams.

Streven naar brede basis van jeugd om een goede samenstelling op leeftijd en niveau te kunnen maken met als doel om uiteindelijk een instroom op seniorenniveau te krijgen en dus te behouden binnen de vereniging.

Teams vanaf 1e klasse en hoger worden gestuurd op prestatie. Teams onder 1e klasse niveau worden gestuurd op een goede samenstelling van niveau, bezettingen plezier.
Bij teams onder 1e klasse houden we rekening met sociale wensen bij indeling. Uiteindelijk gaat teambelang boven individueel belang en verenigingsbelang boven teambelang.
De prioriteit van de TC gaat top down, dus het hogere team krijgt voorrang bij conflicterende belangen.

De vitaliteit van de vereniging is belangrijk, we richten ons op verjonging.
Waarborgen van gezelligheid door competitiewedstrijden van senioren op dezelfde dag te spelen.

We doen dit door

 • In maart een enquête uit te zetten onder de leden.
 • Begin mei een voorlopige indeling te geven op basisvan een op dat moment verwacht scenario (deze voorlopige indeling is gebaseerd op spelniveau i.p.v. teambasis; zie onderstaand voorbeeld.)
 • In augustus een voorlopige indeling te geven op basis van trainingsgroepen.
 • In september de indeling te presenteren op basis van teams. Deze indeling is echter tenminste tot aan de start van het competitieseizoen niet bindend. Tot aan de start van het seizoen zal de TC de teams monitoren en eventuele aanpassingen ten aanzien van de teamindeling doorvoeren.
 • Het organiseren van twee teamgesprekken per jaar waarbij de timing rond het begin en op driekwart van het seizoen ligt. In het eerste gesprek zullen voornamelijk doelen en de daarbij behorende verplichtingen worden besproken. Tijdens het tweede gesprek ligt de nadruk meerop evaluatie. Bij de gesprekken wordt vooral ook het leveren van scheidsrechters door het team aan de orde gesteld.
 • Het voeren van twee trainersgesprekken per jaar.
 • Acties te ontplooien en te coördineren om zodoende extra instroom te creëren van nieuwe spelers.
 • Trainingsruimtes te zoeken die ook aantrekkelijk zijn voor jeugd en de aanloop van extra leden.
 • Het streven naar spreiding van trainingsmomenten bij gelijk niveau van teams zodat de mogelijkheid er is om meer dan 1x per week te trainen.
 • De jeugd de mogelijkheid te bieden mits ze qua niveau daarbij passen om binnen selectieteams mee te trainen.
 • Oudste jeugdleden (laatste jaar) de mogelijkheid te bieden om mee te trainen (en mogelijk spelen) bij seniorenteams.
 • Het bieden van faciliteiten aan trainers om zich te ontwikkelen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Zolang mogelijk ruimte binnen teams houden bij de uiteindelijke indeling om te voldoen aan het minimale aantal teams en niveau en om voldoende ruimte creëren voor nieuwe aanwas. Daarbij wordt gestreefd naar een voldoende bezetting op een zo vroeg mogelijk moment.
 • Het bereiken van 30 tot 50 jeugdleden van 8 tot 12 jaar (mini’s) als brede basis.
 • Bij conflicten bepaalt de TC of spelers mee kunnen/mogen trainen bij een ander team.
 • Jeugdige senioren krijgen binnen Sovicos de voorkeuren extra aandacht.
 • We bieden nieuwe leden altijd een kans om bij Sovicos te spelen, teams stellen zich hiervoor open.
 • Prestatieteams: beste spelers selecteren in samenspraak met de trainers, waarbij prestatie leidraad is voor trainingsarbeid, speelminuten en taken.

Wat betekent dit, wat zijn de gevolgen

Aan het begin van het seizoen werken met een mogelijk krappe indeling, wat betekent dat er van spelers flexibiliteit wordt verwacht.
Bij prestatieteams is het sociaal karakter ondergeschikt aan de prestatie.
Gedurende het gehele seizoen kan er zich een verschuiving of aanvulling voordoen door aanloop van nieuwe leden. Het maximaal aantal actieve spelende competitieleden bedraagt 12 spelers per team.

Aan het begin van het seizoen houden we rekening meteen krappe bezetting en als gevolg  daarvan is meer hulp vereist van de leden om naast het spelen in eigen team ook in te vallen.

Jaarkalender TC activiteiten

JanuariFebruariMaart
April
TeamgesprekEnquête
Trainergesprek
MeiJuniJuliAugustus
Voorlopige Indeling
Instuif / Selectie
Trainingsgroepen
SeptemberOktoberNovemberDecember
TeamindelingTeamgesprek
Trainergesprek

Voorbeeld voorlopige indeling (mei)

Dames Hoog
Heren Hoog
Naam1Naam1
Naam2Naam2
….
….
Dames Midden
Heren Midden
Naam1
Naam1
Naam2Naam2
….….
Dames Laag
Heren Laag
Naam1Naam1
Naam2Naam2
….….

Jeugd – TC

De organisatie van de jeugd teams is vanuit het bestuur belegd bij de JeugdTC. De JeugdTC rapporteert de voortgang aan het bestuurslid Jeugdzaken [vacature] die tijdens de bestuursvergaderingen aanwezig is om de keuzes door de jeugdTC toe te lichten.