Heb je binnen Sovicos last van pesten, ongewenst gedrag of zelfs seksuele intimidatie? Of zie je dat anderen daar last van hebben en dat niet aan de orde durven te stellen? Ben je ouder van een jeugdlid en merk je gedrag dat volgens jou niet door de beugel kan? Dan kun je dat, uiteraard vertrouwelijk, melden of erover praten met:

Yvonne Nieuwmans-van der Moolen (speelt in Dames 3)
06-10775047 – vertrouwenspersoon1@sovicos.nl

Iwan Banens (trainer Heren 1)
06-51582226 – vertrouwenspersoon2@sovicos.nl

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Hij of zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenspersoon behandelt informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene. Onze vertrouwenspersonen zijn gebonden aan geheimhouding over wat hen verteld wordt, tenzij er gevaar dreigt of een dwingende reden is deze geheimhouding te doorbreken.

Wil je meer weten over de werkwijze? Kijk dan op naar het protocol van de vertrouwenspersonen. 
Is het dringend? Handig om dan een seintje te geven op hun mobiele nummer dat er een bericht naar de mailbox is verstuurd.

Lees hieronder meer over onze vertrouwenspersonen en wat zij voor jou kunnen doen.

Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenspersonen binnen Sovicos

Al een paar jaar geleden heeft volleybalvereniging Sovicos besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De vertrouwenspersoon is de persoon tot wie alle leden en/of de ouders van jeugdleden zich kunnen richten, als zij door een ander persoon binnen de vereniging op een onwenselijke manier worden benaderd. Je moet hierbij denken aan pestgedrag, smaad, aantasting van de persoonlijke integriteit, seksuele intimidatie en of misbruik en discriminerend of racistisch gedrag. Deze begrippen hebben terecht een beladen karakter en worden – gelukkig maar – meestal niet direct in verband gebracht met een gezellig of fanatiek potje volleybal.

Toch is het jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat in de afgelopen maanden er in de media melding is gemaakt van diverse, zeer onthutsende misstanden in de wereld van de (top)sport. Soms hebben deze misstanden jarenlang geduurd, zonder dat er iemand zijn mond opentrok. Hierdoor is een groot aantal (jeugdige) sporters voor het leven beschadigd en hebben ze nooit zo van de sport kunnen genieten, zoals eigenlijk bedoeld.

Daarbij is het belangrijk om ons te realiseren dat overal – dus ook binnen onze vereniging – ongewenst gedrag in het klein en soms ook onbedoeld kan beginnen. Vaak wordt het dan nog niet als zodanig herkend, terwijl vroegtijdige onderkenning juist ertoe kan leiden dat dit ongewenste gedrag snel kan worden gestopt.

Als het ongewenste gedrag echter ongehinderd door kan gaan, ontstaat er voor het slachtoffer een enorm probleem, waarover hij of zij ook vaak niet gemakkelijk kan praten met bijvoorbeeld teamgenoten en familie. Soms “lost het probleem zich vanzelf op”, als het slachtoffer in kwestie met de sport stopt en vertrekt. Het spreekt vanzelf dat dat niet de oplossing is, waar verenigingen als Sovicos voor staan. Een ieder moet zich namelijk binnen onze vereniging thuis kunnen voelen en tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn!!

Binnen Sovicos wordt de functie van vertrouwenspersoon door twee personen ingevuld, Iwan Banens en Yvonne Nieuwmans.

Wij zijn allebei ooit in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bij toen nog SVC begonnen met volleybal. We hebben nog steeds veel plezier in het spelletje en zijn ook nog steeds enthousiast lid van deze vereniging. Wekelijks zijn wij in de sporthal te vinden: niet alleen als speler in het veld, maar ook naast het veld als (jeugd)trainer, als supporter op de tribune en voor de gezelligheid in de kantine. Het is meestal niet echt lastig om met ons aan de praat te geraken over van alles en nog wat.

Wij vinden het echter belangrijk dat iedereen binnen Sovicos ons ook weet te vinden als vertrouwenspersoon en eventueel ongewenste gedragingen aan ons kan doorgeven. Dan kunnen we in overleg met degene die met ons het gesprek is aangegaan nagaan hoe we de problemen zouden kunnen oplossen. Als vertrouwenspersoon kennen we de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tegen ons in de bovengenoemde rol wordt gezegd, door ons in vertrouwen wordt behandeld en niet met andere personen binnen en buiten de vereniging wordt besproken zonder toestemming van direct betrokkene(n).

Uiteraard hopen we – net als een EHBO’er – dat we zo min mogelijk in actie hoeven te komen. Maar bij deze willen we nogmaals aangeven dat we wel direct paraat willen staan voor elk lid, die daar behoefte aan heeft. Hieronder staan ook onze e-mailadressen en telefoonnummers vermeld, waarop we bereikbaar zijn, ook als je als lid of ouder van een jeugdlid nog vragen hebt naar aanleiding van deze tekst.

Yvonne Nieuwmans
06-10775047
vertrouwenspersoon1@sovicos.nl
Iwan Banens
06-51582226
vertrouwenspersoon2@sovicos.nl