REGLEMENTEN NEVOBO (seizoen 2019-2020)

Invallersbepalingen senioren: de derde keer invallen in een kalendermaand betekent vastspelen in het team waar het meest is ingevallen( in die maand). Daarna staat de teller voor die kalendermaand weer op 0. De vierde keer in een kalendermaand betekent dus niet meer automatisch vast spelen.
Vb. 2x invallen vanuit h5 in h4 en daarna 1 keer in heren 3 betekent vast spelen in H4.
Betreft het invallen in 3 verschillende teams, dan geldt vast spelend in het middelste team.

Horizontaal meespelen: het horizontaal meespelen van spelers in dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar door 3 spelers worden gedaan De overige speler moeten uit het oorspronkelijke team komen of invallers zijn uit lagere klasses. M.a.w. een heel team laten spelen voor het oorspronkelijke team is niet meer toegestaan.

Libero: als een libero in een wedstrijd helemaal niet heeft meegespeeld, dan mag hij/zij van het formulier worden gehaald.

Niet opkomen: niet (of niet volledig) opkomen betekent het verlies van het dubbele aantal punten (dus 10) plus een boete.

SPELREGELWIJZIGINGEN

In wedstrijden van de derde divisie en lager van de herencompetitie en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.

Afmelden wedstrijd: te laat afmelden (tot 48 uur voor de wedstrijd) betekent in de seniorencompetitie het verlies van het maximaal aantal punten (meestal dus 5) plus een boete.

Het niet hebben van een stabiele breedbandverbinding levert een boete op.

De tweede bal in de rally wordt, als deze met de vingers bovenhands wordt gespeeld én aan de eigen kant van het net blijft (de zgn. internal pass), soepel behandeld. Dragen of vasthouden van de bal is en blijft fout. Ook twee keer spelen door dezelfde speler in twee acties is niet toegestaan. Gemakkelijk te spelen ballen moeten nog altijd strenger worden beoordeeld dan moeilijk te bespelen ballen. Als de bal dus technisch fout wordt gespeeld, moet de actie worden afgefloten.

Opstelling van het serverende team: de voorspelers hoeven ten opzichte van elkaar niet in de servicevolgorde te staan bij het serveren. Hetzelfde geldt voor de achterspelers. Wel moet een voorspeler nog steeds voor zijn corresponderende achterspeler staan (de linksvoor moet bijvoorbeeld voor de achterspeler staan.
Omdat e.e.a. voor de scheidsrechter moeilijker valt om de servicevolgorde te controleren, moet waar gebruik wordt gemaakt van het DWF Resultaat Invoeren (zoals dus bij ons) aan het begin van iedere set de servicevolgorde worden genoteerd.

Het wisselbeleid zoals dat geldt voor de seniorenwedstrijd, mag nu ook worden toegepast bij jeugdwedstrijden. Dus een speler/speelster mag in totaal 3x voor een teamgenoot worden gewisseld.

AANWIJSBELEID SOVICOS

De tel- en fluitbeurten en bardiensten worden op team aangewezen. Het is en blijft een teamverantwoordelijkheid om mensen te leveren, desnoods uit een ander team.
Uitzondering: Voor de wedstrijden van D2- D3- H2-H3. moeten wel op naam worden gezet.
Zodra het wedstrijdprogramma definitief is volgt de toewijzing van taken. Deze zijn te zien op de website.