This post is also available in: Engels

Vul het onderstaande formulier in. Vervolgens zal de TC / JeugdTC contact opnemen om je uit te nodigen voor een 3-tal vrijblijvende trainingsessies. N.a.v. de informatie en de gevolgde trainingsessies zal de TC / JeugdTC met een voorstel komen qua teamindeling.

ENGLISH: Complete the form below. Then the TC will invite you for three not-committal training sessions. Due to your information and these three sessions, the TC will come up with a proposal of team arrangement.

* Deze vragen zijn verplicht / These questions are required

JOIN formulier / JOIN form

Laat dit veld blanco
Kies hier voor een enkel of dubbel lidmaatschap / Choose single or dual membership here