Bij Sovicos hechten we enorm aan de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waar iedereen zich veilig, geborgen en welkom voelt. Helaas is de realiteit dat één op de acht sporters te maken krijgt met seksuele intimidatie of misbruik. Dit kan en mag niet worden getolereerd. Daarom is het van essentieel belang dat we ons uiterste best doen om de sportomgeving veilig te houden.

Seksuele Intimidatie: Een Belangrijk Gesprekspunt

Seksuele intimidatie, of ongewenste intimiteiten, is een serieus onderwerp dat overal kan voorkomen, zelfs binnen een volleybalvereniging. Van dubbelzinnige opmerkingen tot aanranding, het zijn zaken die we niet mogen negeren. We hebben gedragsregels opgesteld om duidelijk te maken wat wel en niet acceptabel is. Deze regels zijn van toepassing op interacties tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen, zoals coaches die onnodig lichamelijk contact maken of trainers die seksueel getinte berichtjes sturen.

Doorbreken van de Taboesfeer

Hoewel de taboesfeer rond seksuele intimidatie langzaam wordt doorbroken, is het nog steeds niet overal bespreekbaar. Binnen een vereniging kan de familiaire sfeer ervoor zorgen dat dit gedrag te laat wordt herkend. Het gevoel van “dat komt bij ons niet voor” is een misvatting die we moeten aanpakken.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP): Een Luisterend Oor

In onze inzet voor een veilige sportomgeving hebben we twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. De VCP’s zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de club of bond die vragen heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Of je nu een melding wilt doen of gewoon iemand nodig hebt om mee te praten, de VCP’s staan klaar om te helpen. De VCP’s is er om te luisteren, te begeleiden en aandacht te vragen voor grensoverschrijdend gedrag, waardoor de bespreekbaarheid en meldingsbereidheid toenemen.

Onze VCP’s zijn bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De VCP’s zijn géén hulpverlener en doen bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur. Meer weten over de inhoud van deze functie? Klik hier.

Onze Toegewijde Vertrouwenscontactpersonen

Onze VCP’s, Brenda van Laar & Vincent Sikkes, bieden leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Of het nu gaat om pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie, zij zijn er om te helpen. Beide VCP’s hebben een cursus gevolgd om zo goed mogelijk te handelen wanneer dat nodig is.

Signaleren en Melden bij de VCP

Wanneer iemand de VCP aanspreekt, is het belangrijk dat diegene laagdrempelig zijn of haar verhaal kwijt kan. De VCP luistert zonder oordeel en stelt verduidelijkende vragen om het probleem in kaart te brengen. Er wordt niets gevraagd wat de aard of ernst van het verhaal kan beoordelen. De VCP behandelt de informatie zorgvuldig en discreet, en in spoedeisende situaties verwijzen ze direct door naar de politie en/of het Centrum Seksueel Geweld voor acute opvang van het slachtoffer.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Extra Bescherming

Het verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers draagt bij aan de sociale veiligheid van al onze leden. Bij Sovicos vragen we voor alle vrijwilligers een VOG aan. Dit is een extra stap om ervoor te zorgen dat de mensen die zich inzetten voor de vereniging betrouwbaar zijn.

Wil je iets melden maar liever niet binnen Sovicos? Klik hier voor de opties.

Sovicos tegen…

… discriminatie
… intimidatie en machtsmisbruik
… pesten
… seksuele intimidatie en misbruik

Waar kan jij terecht na een nare ervaring?

Als melder heb jij de regie over waar je een nare ervaring bespreekbaar maakt. Hieronder een overzicht van je opties:

Binnen de Sport:

Sovicos:

Sportbond:

  • Voer een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwens(contact)persoon, een compliance-medewerker, of een integrity officer van de bond.
  • Check de website van de Nevobo voor het aanspreekpunt voor vertrouwenswerk.
  • Meldingen kunnen namens de bestuurder direct worden gedaan bij de contactpersoon.
  • Voor formele meldingen voor tuchtrecht kun je terecht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Neem contact op met de aanklager voor tuchtrechtelijk onderzoek namens de sportbond.

Sport overkoepelend:

  • Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor jou (zie hieronder meer). Casemanagers en vertrouwenspersonen staan klaar voor gesprekken, advies en meldingen.
  • Het Centrum is beschikbaar voor alle betrokkenen, zelfs als je vereniging of sportbond niet als meldpunt voelt. Contact is altijd vertrouwelijk, gratis en indien gewenst anoniem.

Buiten de Sport:

  • Politie en Openbaar Ministerie: Meld buiten de sport bij de politie en het Openbaar Ministerie.
  • Hulpverleners: Benader vertrouwelijk verschillende hulpverleners zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier.

Centrum Veilige Sport Nederland

Naast dat je bij ons vertrouwenscontactpersoon of het bestuur terecht kan, kan je ook naar het Centrum Veilige Sport Nederland. Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden.

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Ze luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met hen opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.

Het Centrum is – naast het bestuur van Sovicos en de NeVoBo – een van de punten in de sport waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden. Formeel een melding maken kan bij de vereniging, de sportbond of het Instituut Sportrechtspraak, ISR.

Het CVSN beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, en bij het omgaan met zowel slachtoffers als beschuldigden. CVSN is een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden, ze zorgen voor de uitvoering van beleid, geven advies en voorlichting en helpen met preventie van en begeleiding bij incidenten. De coördinator van het Centrum en alle vertrouwenspersonen en casemanagers zijn gediplomeerd en volgen opleidingen en intervisie om up-to-date te blijven in hun vakgebied. Klik hier voor meer informatie.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590.