Nieuws

Corona ná 6 april

Komende dinsdag zal er door het kabinet gecommuniceerd gaan worden over hoe en wat ná 6 april. Ons bestuur wacht deze berichtgeving even af en zal daarna de vereniging berichten wat er voor de komende