Droevig gezicht

Wil je je afmelden bij Sovicos; dan moet je jouw lidmaatschap VÓÓR 1 JUNI opzeggen.
Dit i.v.m. de datum dat Sovicos bij de Nevobo de teams moet inschrijven voor het nieuwe seizoen.
OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP KAN UITSLUITEND VIA EEN EMAIL NAAR DE LEDENADMINISTRATIE – ledenadmin@sovicos.nl.
Leden die zich per 1 juni afmelden en daarna aan het begin van het nieuwe seizoen weer aanmelden wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders wordt besloten door het bestuur.

Uitgangspunt is dat leden die te laat opzeggen (na 1 juni) en daarvoor geen bijzondere reden hebben, worden geacht de hele contributie van het nieuwe seizoen te betalen. Uitzonderingen hierop zijn langdurig geblesseerden/zieken. In geval van te late opzeggingen kan het bestuur afwijken van de standaard regel dat men alles moet betalen, bijv. in het geval van verhuizing naar een locatie buiten de regio of andere bijzondere situaties. Het Huishoudelijke Regelement geeft het bestuur daarvoor ook ruimte om in te beslissen.

Ook tussentijdse opzegging gedurende het seizoen betekent dat een lid contributieplichtig blijft voor het gehele seizoen.
Dit is conform artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement en artikel 10, lid 2 van de Statuten waarvoor is getekend op het aanmeldingsformulier op het moment dat men lid wordt.