*Contributie seizoen 2023-2024, vastgesteld op de ALV van 28 september 2023

Indoor Zaalvolleybal (enkel lidmaatschap)

Senioren 18 jaar en ouder
€360,-
excl. €20 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Studenten 18 jaar en ouder
€290,-excl. €15 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Jeugd A, B, C (12 t/m 18 jaar)
€235,-excl. €15 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Mini’s (tot 12 jaar)
€180,-excl. €10 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Trainende leden 18 jaar en ouder
€235,-excl. €15 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november

Indoor Beachvolleybal (enkel lidmaatschap)

Senioren 18 jaar en ouder
€360,-excl. €20 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Studenten 18 jaar en ouder
€290,-excl. €15 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Jeugd A, B, C (12 t/m 18 jaar)
€235,-excl. €15 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november

Indoor Zaalvolleybal i.c.m. Indoor Beachvolleybal (dubbel lidmaatschap)

Senioren 18 jaar en ouder
€670,-excl. €35 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Studenten 18 jaar en ouder
€540,-excl. €30 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november
Jeugd A, B, C (12 t/m 18 jaar)
€440,-excl. €25 korting bij eenmalige
betaling vóór 1 november

Ooievaarspashouders kunnen 50% korting krijgen op de contributie. Jeugdleden tot 18 jaar zelfs 100%. Voor leden vanaf 18 jaar geldt een maximum vergoeding van €165. Hiervoor moet een scan van een geldige Ooievaarspas worden gemaakt door de penningmeester op de daarvoor van tevoren bekend gemaakte data. Als peildatum voor de contributiebepaling wordt de leeftijd op 1 oktober van een jaar genomen. De contributiekorting wordt gegeven conform de spelregels van de gemeente Den Haag.

Studenten die in aanmerking willen komen voor het studententarief moeten voor aanvang van elk seizoen een geldige kopie studentenkaart of bewijs van inschrijving aan de ledenadministratie sturen (ledenadmin@sovicos.nl).

Conform artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement en artikel 10, lid 2 van de Statuten geldt voor elk lid dat hij/zij contributieplichtig is voor het gehele seizoen. Bij betaling van de volledige jaarcontributie vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar, wordt een korting toegepast. Deze korting wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. De kortingen voor het seizoen 2023-2024 zijn op 28 september vastgesteld en hierboven in de tabellen te vinden.

Betaling van de contributie kan alleen via automatische incasso (voorkeur).

Automatische incasso (onze voorkeur)

Een lid heeft de keus om betaling via automatisch incasso in 1 of 2 termijnen te laten plaatsvinden:

  • 1 termijn*:  afschrijving op 28-10-2023 van de gehele contributie (100%)
    • *Indien een lid hiervoor kiest, zal de eerdergenoemde korting bij betaling vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar worden toegepast
  • 2 termijnen: afschrijving op 28-10-2023 (1e termijn van 50%) en 31-01-2024 (2e termijn van 50%)

Er is gekozen voor 1 of 2 termijnen, zodat het volledige contributie bedrag voor het einde van het competitie seizoen is ontvangen. Dit zorgt ervoor dat, indien de volledige betaling nog niet heeft plaatsgevonden, de leden ruim voor het einde van het seizoen nog benaderd kunnen worden voor de (resterende) betaling. De incassotermijnen zijn ook conform de betalingstermijnen genoemd in het Huishoudelijk Reglement (art. 7).

Bij te late betaling van de contributie kan een boete worden opgelegd van €12 (per 1 januari) + €7 per maand (na 1 januari). Tevens kan een incassobureau en/of deurwaarder worden ingeschakeld bij het niet betalen van de contributie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wanbetaler.

Heb je vragen: neem dan contact op met de penningmeester: penningmeester@sovicos.nl