This post is also available in: Engels

Contributie seizoen 2022-2023

Op de ALV van 29 september 2022 worden de contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 definitief vastgesteld.

Indoor Zaalvolleybal

Senioren 18 jaar en ouder
€320
excl. €20 korting bij autom. incasso
Studenten 18 jaar en ouder
€256excl. €20 korting bij autom. incasso
Jeugd A, B, C
€208excl. €15 korting bij autom. incasso
Mini’s (tot 12 jaar)
€160excl. €15 korting bij autom. incasso
Trainende leden
€208excl. €15 korting bij autom. incasso

Indoor Beachvolleybal

Senioren 18 jaar en ouder
€320excl. €20 korting bij autom. incasso
Studenten 18 jaar en ouder
€256excl. €20 korting bij autom. incasso
Jeugd A, B, C
€208excl. €15 korting bij autom. incasso

Indoor Zaavolleybal i.c.m. Indoor Beachvolleybal


zaalbeachtotaal
Senioren 18 jaar en ouder
€305€290€595excl. €20 korting
bij autom. incasso
Studenten 18 jaar en ouder
€244€232€476excl. €20 korting
bij autom. incasso
Jeugd A, B, C
€193€152€345excl. €15 korting
bij autom. incasso

Ooievaarspashouders kunnen 50 % korting krijgen op de contributie. Jeugdleden tot 18 jaar zelfs 100%. Voor leden vanaf 18 jaar geldt een maximum vergoeding van €165. Hiervoor moet een scan van een geldige Ooievaarspas worden gemaakt door de penningmeester op de daarvoor van tevoren bekend gemaakte data. Als peildatum voor de contributiebepaling wordt de leeftijd op 1 oktober van een jaar genomen. De contributiekorting wordt gegeven conform de spelregels van de gemeente Den Haag.

Studenten die in aanmerking willen komen voor het studententarief moeten voor aanvang van elk seizoen een geldige kopie studentenkaart of bewijs van inschrijving aan de ledenadministratie sturen (ledenadmin@sovicos.nl).

Conform artikel  van het Huishoudelijk Reglement en artikel 10, lid 2 van de Statuten geldt voor elk lid dat hij/zij contributieplichtig is voor het gehele seizoen.

Indien voor automatisch incasso wordt gekozen dan geldt een korting van €20,00 (voor senioren en studenten) of € 15,00 (voor jeugd, mini’s, trainende leden en recreanten) over het contributiebedrag. Een lid heeft de keus om betaling via automatisch incasso in 1, 2 of 4 termijnen te laten plaatsvinden:

  • 1 termijn:  afschrijving 28-10-2022 de gehele contributie ineens
  • 2 termijnen: afschrijving: 28-10-2022 (1e termijn) en 31-01-2023 (2e termijn)
  • 4 termijnen: afschrijving: 31-08-2022 (1e termijn), 28-10-2022 (2e termijn), 30-12-2022 (3e termijn) en 28-02-2023 (4e termijn)

Er is gekozen voor 1, 2 of 4 termijnen, zodat het volledige contributie bedrag voor het eind van het competitie seizoen is ontvangen. Dit zorgt ervoor dat, indien nog niet volledige betaling heeft plaatsgevonden, de leden voor het einde van het seizoen nog benaderd kunnen worden voor de (resterende) betaling. De incassotermijnen zijn ook conform de betalingstermijnen genoemd in het Huishoudelijk Reglement (art. 7).
Indien tijdens het seizoen blijkt dat incasso niet mogelijk is, kan het bestuur besluiten de incassokorting in te trekken.

Indien een lid geen toestemming geeft voor automatisch incasso zal er geen korting gelden en dient het lid zelf voor overschrijving van de contributie te zorgen, rekening houdend met eerdergenoemde betalingstermijnen. De incassokorting geldt voor leden die van automatische incasso gebruik maken én voor leden die het gehele contributiebedrag zelf vóór 1 november betaald hebben. Na 1 november moet het gehele bedrag exclusief korting betaald worden.

De contributie kan overgemaakt worden op
IBAN nummer NL09INGB0000006454 t.n.v. Sovicos Den Haag.

Bij te late betaling van de contributie kan een boete worden opgelegd van €12 (per 1 januari) + €7 per maand (na 1 januari). Tevens kan een incassobureau en/of deurwaarder worden ingeschakeld bij het niet betalen van de contributie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wanbetaler.

Heb je vragen: neem dan contact op met Mark Kroon, de penningmeester: penningmeester@sovicos.nl