Als aanvoerder van een volleybalteam heb je een belangrijke verantwoordelijkheid voor het succes van het team, zowel binnen als buiten het veld. Hieronder volgen enkele taken en verantwoordelijkheden die aanvoerders vaak hebben.

Verantwoordelijkheid voor het gedrag van het team

De aanvoerder is verantwoordelijk voor het gedrag van alle spelers uit het team. Dit betekent dat hij of zij ervoor moet zorgen dat alle spelers zich op en naast het veld correct gedragen en respectvol zijn naar hun tegenstanders, scheidsrechters en medespelers. Een aanvoerder moet het goede voorbeeld geven en teamgenoten aanspreken op ongepast gedrag.

Vertegenwoordiging bij de “toss”

Bij aanvang van de wedstrijd vertegenwoordigt de aanvoerder het team bij de “toss”. Tegenwoordig geen toss meer. Anyway, hierbij wordt bepaald welk team als eerste mag serveren en aan welke kant van het veld ze beginnen. De aanvoerder is de persoon die bij de scheidsrechter geroepen wordt. De uitspelende ploeg mag altijd als eerst de keuze maken: veld of service? Vroeger werd dit middels een toss beslist. Kop of munt?

Ondertekening van het wedstrijdformulier

Voor en na de wedstrijd moet de aanvoerder het wedstrijdformulier ondertekenen. Dit document bevat belangrijke informatie over de wedstrijd, zoals de namen van de spelers, de eindscore en eventuele sancties voor overtredingen. De aanvoerder moet controleren of alle informatie correct is en het document namens het team ondertekenen.

Vragen om uitleg over beslissingen van de scheidsrechters

Als de aanvoerder – of iemand anders uit het team – het niet eens is met een beslissing van de scheidsrechter, kan hij of zij uitleg vragen aan de (eerste) scheidsrechter. De aanvoerder moet dit doen op een respectvolle manier en mag niet agressief zijn. Dit is een belangrijke vaardigheid voor aanvoerders, omdat ze moeten kunnen communiceren met de scheidsrechters en tegelijkertijd hun eigen emoties onder controle moeten houden.

Aanvragen van time-outs en spelerswissels

Als de coach niet aanwezig is, kan de aanvoerder time-outs en spelerswissels aanvragen. Dit betekent dat de aanvoerder verantwoordelijk is voor het tactische aspect van de wedstrijd. De aanvoerder moet zorgvuldig overwegen wanneer het team een time-out nodig heeft en welke spelers er moeten worden gewisseld om het beste resultaat te behalen.

Als aanvoerder ben je dus verantwoordelijk voor het gedrag van je team, het vertegenwoordigen van het team bij de toss, het ondertekenen van het wedstrijdformulier, het vragen om uitleg over beslissingen van de scheidsrechters en het aanvragen van time-outs en spelerswissels. Het is een belangrijke rol die niet mag worden onderschat en die vaak bepalend kan zijn voor het succes van het team.

Aanvoerder +

De aanvoerder is ook vaak het aanspreekpunt van het team. Zo zorgt de aanvoerder voor eventuele invallers bij wedstrijden, inplannen van teammeetings en communiceert deze met de wedstrijdsecretaris wanneer een wedstrijd verplaatst moet worden. En dan zijn er nog aanvoerders die zorgen dat het team het leuk heeft. Of dat nou het versturen van kaartjes op verjaardagen is, voor bubbels zorgen bij ingang van het nieuwe jaar of het organiseren van teamuitjes. Iedere aanvoerder is aanvoerder op zijn of haar eigen manier. Het gaat er vooral om dat je plezier hebt in het zijn van aanvoerder en dat je deze taak met veel enthousiasme en positiviteit vervult!