1. Een team dient uiterlijk 20 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig te zijn in de sporthal, doch mag niet voor 15.00u de zaal betreden. 
 2. Een team dient tenminste 1 aanwezige begeleider te hebben. Bij aankomst in de sporthal meldt de begeleider het betreffende team aan bij het wedstrijdsecretariaat in de zaal. 
 3. Na afloop van het toernooi meldt de begeleider het betreffende team af bij het wedstrijdsecretariaat. 
 4. Ieder team dient zich aan de regels van het huishoudelijk reglement te houden. 
 5. Niemand mag in meer dan 1 team meespelen. 
 6. Minimaal 6 spelers per team zowel in de voorronde als in de finale, met minder wordt niet gespeeld. Eventuele uitzonderingen op deze regel worden door de wedstrijdleiding ter plaatse beoordeeld. 
 7. De wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdschema van de betreffende poules. 
 8. De wedstrijden worden omgeroepen. Wedstrijdbriefjes worden voorafgaand aan de wedstrijd door de scheidsrechter opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat. De scheidsrechter vult de uitslag op het wedstrijdbriefje in en levert deze na afloop van de wedstrijd in bij het wedstrijdsecretariaat. 
 9. De poule-indeling en het wedstrijdschema worden op een centrale plaats in de sporthal neergehangen nabij het wedstrijdsecretariaat zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn. 
 10. De poule-indeling en het wedstrijdschema worden uiterlijk het weekend voorafgaand aan de betreffende toernooidag per mail verzonden aan de deelnemende scholen en op de website van Sovicos geplaatst
 11. Scheidsrechters worden geleverd door Sovicos. 
 12. Het eerstgenoemde team op het wedstrijdbriefje levert een teller. 

Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nevobo, met onderstaande aanpassingen: 

 • De wedstrijden worden op tijd gespeeld. Indien de tijd dat toelaat wordt er gewoon doorgeteld boven de 25 punten. 
 • De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de daadwerkelijke team- en poule-indeling. Deze staan vermeld in het wedstrijdschema.
 • De wedstrijden worden in 2 sets gespeeld, tenzij anders vermeld.
 • Het start- en eindsignaal van elke set wordt centraal gegeven door het wedstrijdsecretariaat. Het resultaat van de rally die nog gespeeld wordt op het moment van het eindsignaal, telt mee in de uitslag. 
 • In de categorie ‘junioren mix’ gelden de volgende aanvullende regels : 
  • Er wordt na 3 maal serveren doorgedraaid. 
  • Het team bestaat uit minimaal 2 meisjes
  • De veldgrootte is 7m x 9m. 
 • Het eerstgenoemde team op het wedstrijdbriefje start de wedstrijd (1e set) rechts van de scheidsrechter met de opslag. Direct na de 1e set wordt er van speelhelft gewisseld en start het andere team de set met de opslag na het centrale startsignaal. 
 • Er mogen geen time-outs worden genomen tijdens de sets. 
 • Teams dienen op tijd aanwezig en speelklaar te zijn. Als een team 5 minuten na aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, wordt in ieder geval de eerste set door het betreffende team verloren met 15 – 0. 
 • Bij een gewonnen set heeft het betreffende team 2 wedstrijdpunten verdiend. 
 • Bij gelijke setstand krijgen beide teams 1 punt. Je kunt dus 0, 1, 2, 3 of 4 wedstrijdpunten per wedstrijd halen. 
 • Bij alles waarin dit reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen door het wedstrijdsecretariaat. Ook voor vragen, opmerkingen en tussenstanden kunt u zich melden bij het wedstrijdsecretariaat in de sporthal. 

Eindklassement 

Het eindklassement per poule wordt bepaald door het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de eindrangschikking als volgt bepaald: 

 1. Saldo van de rallypunten; 
 2. Resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd; 
 3. Gescoorde aantal punten vóór; 
 4. Loting.