๐ŸŽโœจ Sinterklaas langs bij Sovicos โœจ๐ŸŽ

Op 4 december bracht Sinterklaas een bezoekje aan Sovicos en hij kwam niet alleen: met Pieten en wat lekkers maakte hij er een feestje van voor alle kindjes.

Een Betoverende Avond bij Sovicos

De Sinterklaasavond bij Sovicos was gevuld met spanning en verwachting. De kindjes verzamelden zich in afwachting van de goedheiligman en zijn trouwe Pieten. En daar was hij dan, Sinterklaas, met zijn indrukwekkende mijter en grote boek vol namen. De glinstering in de ogen van de kinderen was onbetaalbaar. Het feest kon beginnen!

Verrassingen voor de Kleintjes

Sinterklaas en zijn Pieten hadden voor elk kind wat lekkers meegebracht. De blije gezichten en de oprechte dankbaarheid vulden de zaal. Het was hartverwarmend om te zien hoe kleine geschenken grote vreugde konden brengen.

Na het lekkers was er tijd voor gezamenlijke activiteiten en spelletjes. De kinderen renden rond terwijl de Pieten er een zooitje van maakten en de trainers een klein beetje voor gek werden gezet. De ouders keken toe. Zoals het hoort, toch?

Dank je, Sinterklaas!

We zijn dankbaar voor deze betoverende avond en kijken uit naar de volgende keer dat Sinterklaas en zijn Pieten ons komen verblijden met hun aanwezigheid.