Vroeg

Het wedstrijdsecretariaat bepaalt vooraf op welke velden welke wedstrijden worden gespeeld en zorgt dat er (2) wedstrijdschema’s aanwezig zijn.
De wedstrijdschema’s worden opgehangen in de kantine (1e etage) en het mededelingenbord (beneden naast de toegangsdeur hal).

 • Indien noodzakelijk opent het team het materiaalhok (sleutel in het kastje achter de bar). Sleutel terugbrengen !!!!
 • De teams bouwen (vanaf 18.30 uur) zelf hun velden op (palen, teltafels, stoelen, telborden + telformulieren en pennen, scheidsrechtersstoelen en net/hoogte)
 • Het team met zaaldienst helpt bij het opbouwen van de velden bij een jeugdteam
 • Het team met zaaldienst hangt het tussennet zo strak mogelijk op.

Laat

 • Alle teams met een late wedstrijd breken hun eigen veld af (palen, net, stoelen, teltafel, scheidsrechtersstoelen, telborden).
 • Netten + telborden op de materiaalwagen plaatsen.
 • Scheidsrechtersstoelen in de opslagruimte plaatsen.
 • Teltafels en stoelen in de opslagruimte recht tegenover de ingang opbergen.
 • Het team met zaaldienst bergt het tussennet op na afloop van alle wedstrijden (ook al is hun eigen wedstrijd wellicht veel eerder klaar)
 • Het team met zaaldienst is verantwoordelijk voor het nalopen van de zaal inclusief tribune beneden na afloop van alle wedstrijden v.w.b. (half)lege flessen, schillen, papier, vergeten kledingstukken etc. Het team is dus verantwoordelijk voor het ‘schoon’ opleveren van de hal aan het einde van de avond.
 • Alle volleyballen moeten (zolang het geen inspeelballen van een team betreffen) in de ballenkasten in de opslagruimte
 • Eventueel achtergebleven tablets of wedstrijdformulieren moeten worden ingeleverd achter de bar.