Veilig Volleyballen: Samen Tegen Grensoverschrijdend Gedrag!

Het komt helaas veel voor: grensoverschrijdend gedrag. Ook bij Sovicos. Maar laten we hier samen iets tegen doen en nu in actie komen!

Uit onderzoek binnen de sport weten we dat grensoverschrijdend gedrag in allerlei vormen aanwezig is, zoals emotioneel, lichamelijk, of seksueel ongewenst gedrag. De meeste meldingen gaan helaas over seksueel grensoverschrijdend gedrag, variërend van ongewenste foto’s maken in kleedkamers tot ongewenste aanrakingen, berichtjes of aanranding. Lichamelijk ongewenst gedrag kan variëren van een vechtpartij tot slaan met voorwerpen of opzettelijk pijn doen. Daarnaast ervaren sporters ook vaak emotioneel grensoverschrijdend gedrag, zoals schelden, discriminatie, pesten, en intimiderend taalgebruik.

Als vereniging vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan dit thema. In dit artikel willen we niet alleen bewustzijn creëren, maar ook laten zien hoe we samen kunnen bijdragen aan een veiliger sportklimaat binnen onze vereniging en waar je terecht kan als je zelf iets hebt meegemaakt of gezien.

Kwetsbare Groepen

Er zijn specifieke groepen die extra kwetsbaar zijn voor grensoverschrijdend gedrag, zoals minderjarigen, LHBTIQ+, sporters met een beperking, en sporters op hoger niveau/topsporters. Sommigen kunnen zich moeilijk verweren, anderen zijn gewend over hun eigen grenzen te gaan, of hebben als kind geleerd geen ‘nee’ te zeggen tegen een volwassene. Echter, niets rechtvaardigt het overschrijden van de grenzen van een ander. Als jij hier zelf mee te maken hebt, praat er dan over. Ook als je het ziet gebeuren bij een ander, is het essentieel hierover te praten. Samen kunnen we hier werk van maken en zorgen we voor een veilige omgeving voor alle Sovicos-leden.

Praat erover als je iets meemaakt!

Schokkend genoeg wordt 90% van het seksueel grensoverschrijdend gedrag nooit gemeld. Slachtoffers schamen zich vaak of denken dat het hun eigen schuld is. Als je in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag, praat er dan over en meld het! Bij Sovicos hebben we twee vertrouwenscontactpersonen waar je (eventueel anoniem) terecht kunt: Brenda & Vincent S.. Daarnaast kun je ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, waar je naast informatie over het thema ook diverse contactgegevens vindt. En uiteraard kan je ook bij het bestuur / de bestuursleden terecht.

Een Veilig Sportklimaat met de Vier V’s

In onze toewijding aan een veilige sportomgeving omarmen we de vier V’s voor veiligheid, zoals voorgesteld door de Nevobo.

Verenigingsbrede Gedragscode:
Onze gedragscode geeft richting aan wenselijk gedrag. Van regels langs de zijlijn tot social media, we communiceren helder waar onze club voor staat.

Vertrouwenscontactpersoon:
Bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag zijn onze vertrouwenscontactpersonen het neutrale aanspreekpunt. Ze bieden een luisterend oor en ondersteuning, zowel bij incidenten als bij preventieve maatregelen. Lees hier meer over wat een vertrouwenscontactpersoon precies doet.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor Vrijwilligers:
Als club vragen we voor alle clubvrijwilligers een gratis VOG aan. Dit helpt mogelijke risico’s voor sporters en betrokkenen te vermijden.

Vakkundig Geschoolde Trainer-Coaches:
We erkennen het belang van trainer-coaches met oog voor tactiek, techniek, pedagogiek en integriteit. Onze trainer-coaches kunnen een scholing volgen, om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen en tegelijkertijd sportplezier en boeiende trainingen te bevorderen.

Samen voor een Veiligere Sportomgeving

De vertrouwenscontactpersonen & bestuursleden van Sovicos en de Nevobo, samen met de medewerkers van het Centrum Veilige Sport Nederland, onderhouden contact over meldingen en signalen en registreren deze in een dossier. Zo kunnen ze incidenten begeleiden en betrokkenen ondersteunen.

Ben je terughoudend of wil je eerst praten zonder direct een melding te maken? Dan kun je altijd terecht bij een van onze vertrouwenscontactpersonen. Let op dat een vertrouwenscontactpersoon een melding ten alle tijden moet melden aan het bestuur. Dit kan wel anoniem. Praat ook met je eigen omgeving, zoals teamgenoten, vrienden, ouders, of ouders van vrienden. Zie je iets waarover je twijfelt? Twijfel is begrijpelijk. We kunnen situaties zwaarder inschatten of onderschatten. Praat er hoe dan ook over!

Hulp Nodig?

Twijfel je over hoe je iets bespreekbaar wilt maken? Je kunt altijd bij iemand terecht. Ook anoniem. Als je er nog niet aan toe bent om het te bespreken of je voelt je er niet prettig bij, neem dan iemand in je omgeving in vertrouwen. Zorg ervoor dat je er niet alleen mee blijft. Samen maken we de sportomgeving veiliger voor iedereen!

Vertrouwenscontactpersonen: Brenda & Vincent S..
Bestuur: bestuur@sovicos.nl of via de bestuursfuncties.