This post is also available in: Engels

Nu je lid van Sovicos bent geworden, geeft dat je niet alleen rechten, maar ook plichten. Een korte uitleg vind je in dit document (als je meer wilt weten over de formele regels van Sovicos, kun je natuurlijk het huishoudelijk reglement raadplegen). Op die manier weet je als nieuwkomer wat je moet doen in verschillende praktische situaties. Ook wij zijn een club die draait op vrijwilligers en wij hopen dat je snel ingeburgerd bent bij Sovicos en waar nodig jouw steentje bijdraagt. Wij streven een open en eerlijke omgeving binnen onze vereniging na. Doe je mee?

Speelgerechtigdheid

Alleen als je van onze ledenadministratie het groene licht hebt gekregen om wedstrijden te gaan spelen, mag je aan de wedstrijden meedoen.

Wedstrijdshirt en rugnummer

Als je bent aangemeld, dan ontvang je een bevestiging via de mail van de ledenadministratie. Hij wijst je ook een rugnummer toe. Pas daarna kan je een wedstrijdshirt zelf online bestellen en betalen via onze webshop.

Niet spelen in een officieel wedstrijdshirt betekent dat de Nevobo een boete oplegt van ca. €5 per wedstrijd. Deze kosten worden door Sovicos aan je doorbelast. Onder het wedstrijdshirt dien je een zwarte, korte broek te dragen. Deze kan je ook online bestellen.

Invallen

Voor het begin van de competitie word je in een team opgegeven. Dat is meestal het team waarin je thuishoort, maar een aantal van jullie wordt ook lager opgegeven om – zeker in de eerste fase van de competitie – ook nog gebruik van je kwaliteiten te kunnen maken in een hoger team. De technische commissie stelt je daarvan op de hoogte. Dames ingeschreven op 2e klasse niveau of lager mogen ook invallen in herenteams t/m de 2e klasse.

Spelers mogen 2 keer per kalendermaand en in totaal 11 keer per seizoen uitkomen in een hoger team. Als je in de 2e klasse of lager speelt en er speelt een ander Sovicosteam op hetzelfde niveau, dan mag je daar ook invallen. Invallen vindt altijd plaats in overeenstemming met de technische commissie. De derde invalbeurt in één kalendermaand of de 12e invalbeurt in één seizoen betekent dat je je vast speelt in het hogere team waarin je het laatst bent ingevallen. Je mag daarna dus niet meer mag uitkomen in een lager team. Speelt een invaller geen enkel punt mee, dan moet je dit na de wedstrijd door de scheidsrechter laten aantekenen.

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)

We werken bij alle thuiswedstrijden in de Steenwijklaan met het DWF. Je logt op je eigen mobiel in op het DWF formulier. Mocht er onverhoopt iets misgaan met de internetverbinding, die je nodig hebt om het wedstrijdformulier te down- en na afloop te uploaden, dan zijn er altijd nog de oude vertrouwde formulieren aanwezig (achter de bar in het Sovicoskastje) die kunnen worden gebruikt. Alleen in noodgevallen gebruiken dus. Als je deze formulieren zou gebruiken, dan moeten zij na afloop van de wedstrijd worden ingeleverd bij de wedstrijdsecretaris. Meer info over het DWF vindt je hier.

Officialbeurten

Per team worden aan het begin van het seizoen fluit- en telbeurten toegewezen. In overleg worden ze door de teamleden onderling verdeeld.
Wat moet je doen als je een wedstrijd moet fluiten of tellen en je bent verhinderd?

  1. Vraag binnen je team of iemand de beurt kan overnemen of wil ruilen. Voor scheidsrechters geldt dat de vervanger ook het niveau van de wedstrijd mag kunnen fluiten.
  2. Lukt dit niet, ga dan bij de andere teams na of iemand jouw beurt kan overnemen/ruilen.
  3. Zorg altijd (ruim) op tijd voor een vervanger. Probeer je een dag tevoren nog iemand te vinden, dat is de kans groot dat dit niet meer lukt.
  4. Wijzigingen worden altijd door de Scheidsrechterscoördinator gemeld. Kom op tijd bij de toegewezen wedstrijden om te tellen of fluiten. Mocht je na heel hard proberen toch geen vervanger hebben gevonden, neem dan contact op met onze scheidsrechtercoördinator. Niet op het allerlaatste moment, want het is niet de bedoeling dat hij/zij alles zelf gaat doen.
  5. Het verzaken van een officialbeurt is niet vrijblijvend. Heb je geen geldige reden, dan betekent dat, na een eerste waarschuwing, een boete van €12 wordt opgelegd en dat geld gaat naar je vervanger. De gemiste officialbeurt komt niet te vervallen en zal op een later tijdstip weer worden ingepland.

Boekingssysteem

Een rode gele of rode+gele kaart worden automatisch als boeking geregistreerd. Een rode kaart wordt als 1 en een rode+gele kaart als 2 boekingspunten genoteerd. Drie boekingen betekenen automatisch een wedstrijd schorsing. Elke volgende boeking in datzelfde seizoen levert weer een schorsing op. Met andere woorden: hou je koest en toon je respect naar een ander. Bovendien levert een boeking ook een boete van de Nevobo op die naar jou wordt doorbelast.

Inspeelballen

Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder team 5 inspeelballen voor de uit- en thuiswedstrijden. Het team is zelf verantwoordelijk dat deze ballen (dus niet 5 andere) aan het eind van het seizoen weer worden ingeleverd. Voor iedere niet ingeleverde ontvangen bal worden het desbetreffende team de kosten van vervanging in rekening gebracht.

Zaaldienst

Bij de thuiswedstrijden dienen de aangegeven teams voor de zaaldienst te zorgen. Dat wil zeggen, dat je wordt geacht de organisatie op je te nemen aan het begin van de avond, maar ook het er stevig op toezien dat de teams op de andere velden hun taken goed en tijdig uitvoeren. En help zo nodig de jeugdteams met de opbouw van hun veld/net. Voor de late teams: ruim je eigen net op, even nalopen of alles netjes is opgeruimd en de zaal schoon is. Kijk ook goed of er geen ballen meer in de zaal of op de tribune liggen.

Nethoogtes

Meisjes Anethoogte: 2.24 mveldafmeting: 9 x 9 meter
Meisjes Bnethoogte: 2.15 mveldafmeting: 9 x 9 meter
Meisjes Cnethoogte: 2.05 mveldafmeting: 9 x 7 meter
Jongens Bnethoogte: 2.24 mveldafmeting: 9 x 9 meter
Mini’snethoogte: 2,00 mveldafmeting: 6 x 6 meter
Damesnethoogte: 2.24 mveldafmeting: 9 x 9 meter
Herennethoogte: 2.43 mveldafmeting: 9 x 9 meter

Boetes Nevobo

Boetes die de vereniging van de Nevobo krijgt en die een speler of team betreffen worden aan die persoon of het gehele team doorbelast. Hieronder staat een lijst van de verschillende boetes en de bijbehorende bedragen:

Geen spelerskaart€5
Wedstrijdwijziging€10
Geen officieel wedstrijdshirt€5
Foute relatiecode€5
Niet verschijnen bij een wedstrijd€50 (bij herhaling €100)
Terugtrekking team€200

Bardiensten

Ieder team levert voldoende mensen die de verplichte bardiensten verrichten. Volgens rooster worden de teams zowel op de woensdag- als de vrijdagavond ingedeeld.

Instaptoets

Ieder lid is verplicht het door de Nevobo aangeboden Spelregelbewijs (bevoegdheid tot scheidsrechter in de 3e klasse en lager) te halen. Niet behalen van het spelregelbewijs leidt tot een boete van €25. Voor nieuwe leden geldt een termijn van 3 maanden na het begin van het lidmaatschap waarbinnen deze toets moet worden afgelegd.

Trainingen

Alle teams trainen in de sporthal aan de Steenwijklaan of in de Sportcampus Zuiderpark. Als je de eerste training hebt, dien je je eigen veld op te bouwen, en als je de laatste training hebt, moet je je eigen veld afbreken. Ben je het laatste team dat de zaal verlaat, loop dan nog even de hele zaal door. Al het materiaal dient uiteindelijk te worden opgeborgen in de opslagruimte, die in de rechterhoek van de zaal ligt. Check na afloop zo nodig of deze is afgesloten. Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in de Steenwijklaan.

Gevonden voorwerpen

Als je een achtergelaten voorwerp hebt gevonden in de sporthal of in de kleedkamers geef dit dan af bij de bar/receptie. Hier kun je ook terecht als je zelf iets bent verloren.

Contactgegevens

Bestuur: informatie@sovicos.nl
Ledenadministratie: ledenadmin@sovicos.nl
Wedstrijdsecretaris: vc@sovicos.nl
Scheidsrechterscoördinator: vc@sovicos.nl